• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
4
8
7
8
0
4
Thông tin tổng hợp trong lĩnh vực môi trường 04 Tháng Mười 2016 3:10:00 CH

Cung cấp thông tin giám sát tài nguyên, môi trường

 

  
Giai đoạn 2016 - 2020, đối với mạng lưới quan trắc viễn thám, Kế hoạch triển khai, thực hiện Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia đặt mục tiêu hướng tới cung cấp thông tin giám sát tài nguyên, môi trường phục vụ quản lý nhà nước và cung cấp dữ liệu viễn thám cho các Bộ, ngành, địa phương phục vụ phát triên kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.
 

 

Trong giai đoạn này, các nhiệm vụ cơ bản đặt ra là: Xây dựng mới 01 trạm thu ảnh vệ tinh tại thành phố Hồ Chí Minh và nâng cấp 01 trạm thu nhận đã có tại Hà Nội, trong giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau: Nâng cấp trạm viễn thám hiện có tại Hà Nội thu nhận dữ liệu từ các vệ tinh như SPOT6/7, dữ liệu radar giám sát có hiệu quả tài nguyên môi trường biển, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thiên tai. Xây mới trạm thu ảnh viễn thám ở thành phố Hồ Chí Minh theo chương trình hợp tác ASEAN - Ấn Độ phục vụ hiệu quả công tác giám sát tài nguyên và môi trường.

 

 

Nguồn: CTTĐT

 


Số lượt người xem: 2169    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm