SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
2
5
8
3
0
7

 

Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và thực hiện chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường là ghi nhận, tôn vinh các cá nhân và tập thể có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường như quy định tại Khoản 10 Điều 5 của Luật Bảo vệ môi trường;

 

Đồng thời, Giải thưởng là cơ sở để giới thiệu các cá nhân và tập thể tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xem nội dung chi tiết tại đây

 

1- Kế hoạch tổ chức giải thưởng môi trường tphcm 2014

2 - Tiêu chí giải thưởng môi trường tphcm 2014

3 - Mẫu hồ sơ đăng ký

4- Quy trình thực hiện xét trao giải thưởng

5 - Thành phần ban tổ chức

 

Tìm kiếm