SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
9
7
9
4
4
5

 

Thực hiện Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế Giải thưởng thành phố Hồ Chí Minh  và Kế hoạch số 1429/KH-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 – năm 2021.


 

1. Quy chế Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. Tải về tại đây

 

2. Mẫu Bản đăng ký tham gia Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh dành cho Cá nhân. Tải về tại đây

 

3. Mẫu Bản đăng ký tham gia Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh dành cho Tổ chức. Tải về tại đây

 

4. Mẫu Bản đăng ký tham gia Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh dành cho Cộng đồng. Tải về tại đây

 

5. Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 – năm 2021. Tải về tại đây

 

6. Thông tin tóm tắt Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 – năm 2021. Tải về tại đây

 

7. Bìa Hồ sơ Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 – năm 2021. Tải về tại đây

Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải thông tin và các tài liệu quan đến Giải thưởng Môi trường năm 2021 để các cá nhân, đơn vị được biết.

 

 

Văn phòng Sở

 

Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Môi trường thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

 

Giải thưởng Môi trường thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 được tổ chức nhằm ghi nhận, tôn vinh các cá nhân, tập thể và cộng đồng có đóng góp tích cực trong bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố. Đồng thời, Giải thưởng là cơ sở để giới thiệu các cá nhân, tập thể và cộng đồng tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

-    Số lượng Giải thưởng không vượt quá 50 giải cho 03 loại giải thưởng cá nhân, tập thể và cộng đồng thuộc các lĩnh vực xét tặng.

-    Mỗi tập thể, cá nhân đạt Giải thưởng sẽ được tặng Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố và kinh phí khen thưởng tặng Bằng khen cho mỗi tập thể, cá nhân áp dụng theo quy định hiện hành (Bằng khen và kinh phí khen thưởng cho cộng đồng áp dụng đối với tập thể).

-    Gồm 6 nhóm lĩnh vực:

+ Quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường;

+ Giáo dục, đào tạo, truyền thông; tham vấn, tư vấn, phản biện, giám sát thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường;

+ Nghiên cứu, áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào lĩnh vực bảo vệ môi trường;

+ Phòng ngừa, giảm thiểu tác động xấu đến môi trường, khắc phục sự cố, xử lý ô nhiễm, phục hồi và cải thiện môi trường.

+ Bảo vệ và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo tồn đa dạng sinh học và an toàn sinh học.

+ Thực hiện chiến lược tăng trưởng xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.

-    Giải thưởng áp dụng đối với các tập thể, cá nhân và cộng đồng có thành tích xuất sắc trong hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

-    Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày phát động giải thưởng đến hết ngày 30/8/2018 (tính theo dấu bưu điện đối với hồ sơ gửi qua bưu điện).

-    Địa điểm tiếp nhận: Chi cục Bảo vệ môi trường – Sở Tài nguyên và Môi trường.

Địa chỉ: 227 Đồng Khởi, Phường Bến Nghé, Quận 1.

Điện thoại: 08.38279669 – 13. Fax: 08.38224551.

Đình kèm Kế hoạch tổ chức Giải thưởng Môi trường thành phố Hồ Chí Minh năm 2018 tại đây.

                                                                                                               

                                                                                                                              Văn phòng Sở

 

 

 

 

*****

Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường và thực hiện chính sách của nhà nước về bảo vệ môi trường là ghi nhận, tôn vinh các cá nhân và tập thể có đóng góp tích cực trong hoạt động bảo vệ môi trường như quy định tại Khoản 10 Điều 5 của Luật Bảo vệ môi trường;

 

Đồng thời, Giải thưởng là cơ sở để giới thiệu các cá nhân và tập thể tham gia Giải thưởng Môi trường Việt Nam năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xem nội dung chi tiết tại đây

 

1- Kế hoạch tổ chức giải thưởng môi trường tphcm 2014

2 - Tiêu chí giải thưởng môi trường tphcm 2014

3 - Mẫu hồ sơ đăng ký

4- Quy trình thực hiện xét trao giải thưởng

5 - Thành phần ban tổ chức

 

Tìm kiếm