SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
2
6
0
9
2
6
9

Văn Bản QPPL
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số:   
Số ký hiệuCơ quan ban hànhTrích yếuNgày ban hành
2129/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 16 tháng 3 năm 2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về điều chỉnh mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 18/05/2018
17/2018/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Sửa đổi, bãi bỏ các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 16/05/2018
1837/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bình Chánh 07/05/2018
1838/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Tân Phú 07/05/2018
1836/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Phú Nhuận 07/05/2018
14/2018/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Ban hành bảng giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 02/05/2018
1774/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh 02/05/2018
1242/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về ban hành Kế hoạch giảm khai thác nước dưới đất và trám lấp giếng khai thác nước dưới đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025 30/03/2018
872/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2018 20/03/2018
01/2018/NQ-HĐND Về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 16/03/2018
850/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn " An toàn an ninh, trật tự" năm 2017 05/03/2018
779/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 28/02/2018
586/QĐ-BNN-TT Về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đến năm 2020 12/02/2018
516/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Cần Giờ 05/02/2018
73/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành hệ thông chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường 29/12/2017
3459/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường năm 2017 29/12/2017
67/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiện, tài nguyên thiên nhiên, môi trường 25/12/2017
136/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường 22/12/2017
60/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa 05/12/2017
1897/QĐ-TTg Chính phủ Về việc thành lập Trung tâm Truyền thông tài nguyên nước và môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 28/11/2017
Trang đầu Trang trước
Trang tiếp theo Trang cuối
Tìm kiếm