SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
8
6
1
9
0
7

Văn Bản QPPL
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số:   
Số ký hiệuCơ quan ban hànhTrích yếuNgày ban hành
01/2018/NQ-HĐND Về việc ban hành mức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 16/03/2018
850/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Công nhận cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn " An toàn an ninh, trật tự" năm 2017 05/03/2018
779/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 5068/QĐ-UBND ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố 28/02/2018
586/QĐ-BNN-TT Về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đến năm 2020 12/02/2018
516/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Cần Giờ 05/02/2018
73/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành hệ thông chỉ tiêu thống kê ngành tài nguyên và môi trường 29/12/2017
3459/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường năm 2017 29/12/2017
67/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiện, tài nguyên thiên nhiên, môi trường 25/12/2017
136/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường 22/12/2017
60/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa 05/12/2017
1897/QĐ-TTg Chính phủ Về việc thành lập Trung tâm Truyền thông tài nguyên nước và môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 28/11/2017
1896/QĐ-TTg Chính phủ Về việc thành lập Viện Khoa học tài nguyên nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 28/11/2017
57/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện 10/11/2017
2693/QĐ-STNMT-KHTC Sở Tài Nguyên Môi Trường Về ban hành Kế hoạch đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư về lĩnh vực tài nguyên môi trường giai đoạn 2017 -2020 24/10/2017
2571/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 20/10/2017
2555/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung torng lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 20/10/2017
56/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 20/10/2017
2518/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 17/10/2017
38/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 16/10/2017
53/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 05/10/2017
Trang đầu Trang trước
Trang tiếp theo Trang cuối
Tìm kiếm