SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
0
9
3
5
7
2

Văn Bản QPPL
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số:   
Số ký hiệuCơ quan ban hànhTrích yếuNgày ban hành
3459/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành tài nguyên và môi trường năm 2017 29/12/2017
67/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công điều tra cơ bản các điều kiện tự nhiện, tài nguyên thiên nhiên, môi trường 25/12/2017
136/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường 22/12/2017
60/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa 05/12/2017
1897/QĐ-TTg Chính phủ Về việc thành lập Trung tâm Truyền thông tài nguyên nước và môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 28/11/2017
1896/QĐ-TTg Chính phủ Về việc thành lập Viện Khoa học tài nguyên nước trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường 28/11/2017
57/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện 10/11/2017
2693/QĐ-STNMT-KHTC Sở Tài Nguyên Môi Trường Về ban hành Kế hoạch đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư về lĩnh vực tài nguyên môi trường giai đoạn 2017 -2020 24/10/2017
2571/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 20/10/2017
2555/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung torng lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 20/10/2017
56/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về quy định giá tính thuế tài nguyên nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 20/10/2017
2518/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 17/10/2017
38/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định phương pháp quy đổi từ giá tính thuế tài nguyên để xác định giá tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 16/10/2017
53/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 05/10/2017
33/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai. 29/09/2017
2311/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016 28/09/2017
15/2017/TT-BCT Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp 31/08/2017
49/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Ban hành Quy chế (mẫu) về tổ chức và hoạt động của Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân quận - huyện 28/08/2017
46/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về việc bãi bỏ văn bản 24/08/2017
44/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về việc bãi bỏ văn bản 24/08/2017
Trang đầu Trang trước
Trang tiếp theo Trang cuối
Tìm kiếm