SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
2
7
2
4
3

Văn Bản QPPL
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 49  
Số ký hiệuCơ quan ban hànhTrích yếuNgày ban hành
1391/UBND-KT Ủy Ban nhân dân Thành phố Về việc tăng cường triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó với mưa giông, lốc xoáy, gió giật và cây xanh ngã đổ trên địa bàn Thành phố 05/05/2021
18/2021/QĐ-TTg Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp đọ rủi ro thiên tai 22/04/2021
18/2021/QĐ-TTg Chính phủ Quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai 22/04/2021
05/CT-UBND Ủy Ban nhân dân Thành phố Về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 trên địa bàn Thành phố 15/04/2021
438/QĐ-TTg Chính phủ Phê duyệt Đề án "Phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030" 25/03/2021
379/QĐ-TTg Chính phủ Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 17/03/2021
371/QĐ-TTg Chính phủ Ban hành danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự 16/03/2021
810/QĐ-UBND Ủy Ban nhân dân Thành phố Ban hành Phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão, bão mạnh - rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào Thành phố 12/03/2021
810/QĐ-UBND Ủy Ban nhân dân Thành phố Ban hành Phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão, bão mạnh - rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào Thành phố 12/03/2021
810/QĐ-UBND Ủy Ban nhân dân Thành phố Ban hành Phương án phòng, tránh, ứng phó khi bão, bão mạnh - rất mạnh đổ bộ trực tiếp vào Thành phố 12/03/2021
811/QĐ-UBND Ủy Ban nhân dân Thành phố Ban hành Phương án chủ động phòng, chống, ứng phó tình trạng ngập lụt do mưa lớn, triều cường và xả lũ trên địabàn Thành phố 12/03/2021
1028/QĐ-BNN-PCTT Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Bộ tiêu chí thi đua "Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn" giai đoạn 2020 - 2025 10/03/2021
629/QĐ-UBND Ủy Ban nhân dân Thành phố Ban hành Kế hoạch tổng thể Phòng, chống sạt lở bờ sông, bờ biển trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 26/02/2021
615/QĐ-UBND Ủy Ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy chế về công tác trực phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 25/02/2021
548/QĐ-UBND Ủy Ban nhân dân Thành phố Về thay đổi thành viên và điều chỉnh phân công nhiệm vụ Ban Chi r huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh 19/02/2021
18/2020TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về dự báo, cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới 30/12/2020
20/2020/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng thủy văn bề mặt 30/12/2020
3836/QĐ-UBND Ủy Ban nhân dân Thành phố Về việc kiện toàn nhân sự và phân công nhiệm vụ các thành viên ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Thành phố Hồ Chí Minh 14/10/2020
35/CT-TTg Chính phủ Về triển khai một số biện pháp cấp bách để chủ động ứng phó thiên tai 01/09/2020
60/2020/QHH14 Quốc hội Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luạt Phòng chống thiên tai và Luật Đê điều số 60/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 17/06/2020
1
2 3
Trang tiếp theo Trang cuối
Tìm kiếm