■  Thu hồi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở  (23/06)
■  Nghị định mới về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường  (23/06)
■  Thông báo biểu thu phí, lệ phí  (23/06)
■  88/ Khu đất cần thẩm định: tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh  (23/06)
■  Bộ TN&MT thông tin đến các ĐBQH về bảo vệ môi trường trong các dự án nhiệt điện và công tác quy hoạch sử dụng biển trong giai đoạn hiện nay  (22/06)
■  Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 20/6/2017  (21/06)
■  Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300m đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrat các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000  (21/06)
■  Phát động cuộc thi ảnh “Con người với thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững đất nước”  (21/06)
■  Khởi động Dự án “Tăng cường năng lực định giá đất và hệ thống thông tin giá đất trên VIETLIS”  (21/06)
■  6 tháng đầu năm 2017: Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực biển và hải đảo  (21/06)
 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
0
1
8
6
5
3

Văn Bản QPPL
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 20  
Số ký hiệuCơ quan ban hànhTrích yếuNgày ban hành
41/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo hiện tượng khí tượng thủy văn nguy hiểm 21/12/2016
40/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Quy trình kỹ thuật dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn trong điều kiện bình thường 19/12/2016
39/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về quan trắc và điều tra khảo sát xâm nhập mặn 19/12/2016
2901/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố kết quả cập nhật phân vùng bão, xác định nguy cơ bão, nước dâng do bão và phân vùng gió cho các vùng ở sâu trong đất liền khi bão mạnh, siêu bảo đổ bộ 16/12/2016
38/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu thủy văn 15/12/2016
37/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật đánh giá chất lượng tài liệu khí tượng bề mặt 15/12/2016
36/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lươi trạm khí tượng thủy văn 08/12/2016
09/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc xây dựng, thẩm định kế hoạch tác động vào thời tiết. 16/05/2016
08/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và đánh giá khí hậu quốc gia 16/05/2016
07/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định các bộ dữ liệu, chuẩn dữ liệu và xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn quốc gia. 16/05/2016
38/2016/NĐ-CP Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn 15/05/2016
38/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn 15/05/2016
38/2016/NĐ-CP Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật khí tượng thủy văn 15/05/2016
566/QĐ-TNMT-KH Sở Tài Nguyên Môi Trường Phê duyệt phương án " Xây dựng kế hoạch quản lý khí tượng thủy văn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh dến năm 2020 và định hướng đến năm 2025" 29/02/2016
70/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật đối với hoạt động của các trạm khí tượng thủy văn tự động 23/12/2015
90/2015/QH13 Luật Khí tượng thủy văn 2015 23/11/2015
66/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai 04/07/2014
173/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ 13/11/2013
1788/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc ban hành hệ thống chỉ tiêu theo dõi, giám sát và đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2012 - 2015 27/10/2013
05/2013/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa ôởi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2011/TT-BTNMT ngày 31/8/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thực hiện Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão. lũ 26/04/2013
Tìm kiếm