SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
1
0
9
3
5
6
2

Văn Bản QPPL
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 208  
Số ký hiệuCơ quan ban hànhTrích yếuNgày ban hành
136/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường 22/12/2017
60/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa 05/12/2017
2571/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 20/10/2017
2555/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung torng lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường 20/10/2017
33/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai. 29/09/2017
2311/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016 28/09/2017
15/2017/TT-BCT Quy định, hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp 31/08/2017
36/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 17/08/2017
30/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 22/07/2017
5130/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2015 trên địa bàn quận Bình Tân 20/07/2017
3901/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về việc công bố hiện trạng rừng thành phố Hồ Chí Minh năm 2016 20/07/2017
1760/QĐ-STNMT-VP Sở Tài Nguyên Môi Trường Về việc điều chỉnh nội dung quy trình giải quyết hồ sơ theo Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Sở Tài nguyên và Môi trường 14/07/2017
11/NQ-HĐND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối giai đoạn 2016 - 2020, thành phố Hồ Chí Minh 06/07/2017
10/NQ-HĐND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về điều chỉnh và bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 06/07/2017
13/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền Thành phố Hồ Chí Minh 30/06/2017
2253/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận 7 10/05/2017
2164/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận 10 05/05/2017
1959/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của Quận 11 25/04/2017
1789/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của quận Phú Nhuận 17/04/2017
1788/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Cần Giờ 17/04/2017
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
Tìm kiếm