SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
0
5
1
9
5
8

Văn Bản QPPL
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 176  
Số ký hiệuCơ quan ban hànhTrích yếuNgày ban hành
428/QĐ-STNMT-BĐVT Sở Tài Nguyên Môi Trường Công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 22/02/2017
01/2017/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao 09/02/2017
293/QĐ-STNMT-VP Sở Tài Nguyên Môi Trường Về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường 03/02/2017
01/2017/NĐ-CP Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai 06/01/2017
30/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Phê duyệt kết quả kiểm kê rừng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 06/01/2017
6931/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về thu hồi đất tại số 72, đường Trương Quốc Dung phường 10, quận Phú Nhuận 30/12/2016
49/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về công tác giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai 28/12/2016
52/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 10/12/2016
122/NQ-HĐND Về danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa; đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 09/12/2016
33/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật điều tra, đánh giá đất đai 07/11/2016
11289/STNMT-PC Sở Tài Nguyên Môi Trường Về việc xác định thẩm quyền cấp GCN đối với một số trường hợp chưa được hiểu thống nhất 27/10/2016
139/2016/TT-BTC Bộ Tài Chính HƯớng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội. 16/09/2016
135/2016/NĐ-CP Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước 09/09/2016
2264/QĐ-STNMT-VP Sở Tài Nguyên Môi Trường Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị Quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 31/08/2016
1675/QĐ-TTg Chính phủ Phê duyệt Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020. 29/08/2016
2017/QĐ-TNMT-KTĐ Sở Tài Nguyên Môi Trường Về ban hành HƯớng dẫn lựa chọn đơn vị có chức năng tư vấn lập chứng thư định giá đất để phục vụ công tác xác định giá đất cụ thể và một số nội dung có liên quan. 02/08/2016
3907/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 01/08/2016
3653/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về việc quy định giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2016 17/07/2016
6688/TNMT-QLSDĐ Sở Tài Nguyên Môi Trường Về việc kế hoạch thực hiện dự án điều tra, đánh giá đất tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020. 06/07/2016
3293/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Ban hành Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Thành phố Hồ Chí Minh. 28/06/2016
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
Tìm kiếm