SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
4
8
2
5
2
7
9

Văn Bản QPPL
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 233  
Số ký hiệuCơ quan ban hànhTrích yếuNgày ban hành
3873/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2017 25/12/2019
5598/UBND-ĐT Ủy Ban nhân dân Thành phố Về các dự án không thực hiện đúng kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện 13/12/2018
33/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Thành phố Về thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 07/12/2018
37/2018/QĐ-UBND Ủy Ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 09/10/2018
28/2018/QĐ-UBND Ủy Ban nhân dân Thành phố Ban hành Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 09/08/2018
09/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Thành phố Về thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 12/07/2018
06/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Thành phố Về công tác quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất, trọng tâm là tài nguyên đất do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn thành phố 11/07/2018
80/NQ-CP Chính phủ Về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) thành phố Hồ Chí Minh 19/06/2018
17/2018/QĐ-UBND Sửa đổi, bãi bỏ các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 52/2016/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành mức thu 10 loại phí và 07 loại lệ phí trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 16/05/2018
1837/QĐ-UBND Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Bình Chánh 07/05/2018
1838/QĐ-UBND Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Tân Phú 07/05/2018
1836/QĐ-UBND Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của quận Phú Nhuận 07/05/2018
1774/QĐ-UBND Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh 02/05/2018
09/2018/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Thành phố Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 15/03/2018
06/2018/QĐ-UBND Ủy Ban nhân dân Thành phố Ban hành quy định về giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thực hiện quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh 07/03/2018
586/QĐ-BNN-TT Về việc ban hành Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đến năm 2020 12/02/2018
516/QĐ-UBND Về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Cần Giờ 05/02/2018
136/2017/TT-BTC Bộ Tài Chính Quy định lập, quản lý, sử dụng kinh phí chi hoạt động kinh tế đối với các nhiệm vụ chi về tài nguyên môi trường 22/12/2017
32/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Thành phố Về điều chỉnh và thông qua Danh mục các dự án cần thu hồi đất; dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rứng đặc dụng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 07/12/2017
18/2017/NQ-HĐND Hội đồng nhân dân Thành phố Ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp vá quản lý lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 07/12/2017
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
Tìm kiếm