■  Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (17/10)
■  144/ Thông tin khu đất cần thẩm định: Khu đất có vị trí đường Tôn Đức Thắng, thuộc thửa đất số 29, tờ bản đồ số 30 (theo tài liệu năm 2002); diện tích: 3.531m2  (16/10)
■  Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát triển kinh tế phải gắn với bảo vệ môi trường  (16/10)
■  Giám sát diễn biến về TN&MT biển, đảo, BĐKH, hoạt động khai thác tài nguyên nước ngoài biên giới bằng công nghệ viễn thám  (16/10)
■  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Tuần 42: Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017  (13/10)
■  143/ Thông tin khu đất cần thẩm định: vị trí 3 đường Ngô Nhân Tịnh, phường 13, quận 5  (13/10)
■  Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 12/10/2017  (13/10)
■  141/ Thông tin khu đất cần thẩm định: Vị trí: thửa số: 165-54, tờ BĐ số 71, 72 và 82, bộ địa chính xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (Theo tài liệu năm 2003)  (13/10)
■  140/ Thông tin khu đất cần thẩm định: Vị trí 1, đường Trần Văn Trà (C.2401+C.2404 Roi River Drive) đoạn từ đường Đô Đốc Tuyết đến đường Tôn Dật Tiên, quận 7  (13/10)
■  TPHCM triển khai nhiều hoạt động giảm ô nhiễm môi trường  (13/10)
 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
3
9
1
9
2
6

Văn Bản QPPL
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 54  
Số ký hiệuCơ quan ban hànhTrích yếuNgày ban hành
2634/QĐ-UBND Về ban hành Quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Tài nguyên nước trên địa bàn huyện Hóc Môn 10/05/2017
33/2017/NĐ-CP Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản 03/04/2017
37/QCPH-TPHCM-BRVT-ĐN-BD-TN-LA-TG-BP-LĐ Quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường ở các vùng giáp ranh địa giới hành chính giữa Thành phố Hồ Chí Minh, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Tỉnh Đồng Nai, Tỉnh Bình Dương, Tỉnh Tây NInh, Tỉnh Long An, Tỉnh Tiền Giang, Tỉnh Bình Phước và Tỉnh Lâm Đồng 06/01/2017
158/2016/NĐ-CP Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản 29/11/2016
24/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt 09/09/2016
94/2016/TT-BTC Bộ Tài Chính Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 59/2006/QĐ-BTC ngày 25 tháng 10 năm 2006 về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, lệ phí cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất; THông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02 tháng 01 năm 2014 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 27/06/2016
41/2016/NĐ-CP Chính phủ Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam 15/05/2016
41/2016/NĐ-CP Chính phủ Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam 15/05/2016
41/2016/NĐ-CP Chính phủ Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam 15/05/2016
41/2016/NĐ-CP Chính phủ Quy định chi tiết việc cấp phép cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam 15/05/2016
66/2016/TT-BTC Bộ Tài Chính HƯớng dẫn thực hiện Nghị định số 12/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. 29/04/2016
1724/TB-TNMT-VP Sở Tài Nguyên Môi Trường Nội dung ket61 luận cuộc họp triển khai Kế hoạch kiểm tra trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước và khoáng sản năm 2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường. 03/03/2016
567/QĐ-TNMT-KH Sở Tài Nguyên Môi Trường Phê duyệt phương án " Công tác kiểm tra hoạt động khoáng sản trên địa bàn thành phố" 29/02/2016
1612/TB-TNMT-VP Sở Tài Nguyên Môi Trường Kết luận cuộc họp của Phó Giám đốc Nguyễn Thị Thanh Mỹ ngày 27 tháng 01 năm 2016 về đánh giá kết quả kiểm tra hoạt động khoáng sản năm 2015 29/02/2016
12/2016/NĐ-CP Chính phủ Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. 19/02/2016
12/2016/NĐ-CP Chính phủ Về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản. 19/02/2016
01/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp. 13/01/2016
01/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật về công tác thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu san lấp. 13/01/2016
59/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất 14/12/2015
59/2015/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật khoan điều tra, đánh giá và thăm dò nước dưới đất. 14/12/2015
1
2 3
Trang tiếp theo Trang cuối
Tìm kiếm