SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
3
9
2
0
3
0

Văn Bản QPPL
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 184  
Số ký hiệuCơ quan ban hànhTrích yếuNgày ban hành
16/2017/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ văn bản 21/03/2017
17/2017/QĐ-UBND Về việc bãi bỏ văn bản 21/03/2017
11/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 08/03/2017
10/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh 07/03/2017
855/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần Năm 2016 01/03/2017
08/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh 17/02/2017
07/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Khu Công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh 17/02/2017
11/2017/TT-BTC Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác 08/02/2017
291/QĐ-STNMT-VP Sở Tài Nguyên Môi Trường Về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình giàm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường 03/02/2017
290/QĐ-STNMT-VP Sở Tài Nguyên Môi Trường Về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường 03/02/2017
289/QĐ-STNMT-VP Sở Tài Nguyên Môi Trường Về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường 03/02/2017
282/QĐ-STNMT-VP Sở Tài Nguyên Môi Trường Về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường 03/02/2017
06/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh 02/02/2017
06/2017/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh 02/02/2017
290/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý và giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được chuẩn hóa tại thành phố Hồ Chí Minh 19/01/2017
01/2017/qđ-ubnd Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về việc bãi bỏ văn bản 06/01/2017
348/2016/TT-BTC Bộ Tài Chính Quy định quản lý tài chính thực hiện "Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025" 30/12/2016
46/2016/TT-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành tài nguyên và môi trường 27/12/2016
2888/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường 15/12/2016
49/2016/QĐ-UBND Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh Về việc bãi bỏ văn bản 05/12/2016
1
2 3 4 5 6 7 8 9
Trang tiếp theo Trang cuối
Tìm kiếm