• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
4
7
8
7
4
9
Thông tin tổng hợp trong lĩnh vực môi trường 29 Tháng Chín 2016 8:35:00 SA

Quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công quan trắc tài nguyên và môi trường

 

 

 
Đó là nội dung dự thảo Thông tư đang được Bộ Tài nguyên và Môi trường lấy ý kiến góp ý của các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan.
 

 

Theo đó, Dự thảo thông tư quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công quan trắc tài nguyên và môi trường; đồng thời hướng dẫn một cách cụ thể và phù hợp với hệ thống quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường, trên cơ sở tuân thủ các quy định hiện hành về các loại hình quan trắc tài nguyên và môi trường trong Quyết định 90/QĐ-TTg ngày 12 tháng 1 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về về việc phê duyệt quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên và môi trường quốc gia giai đoạn 2016 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

 

Thông tư này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức liên quan đến hoạt động quan trắc tài nguyên và môi trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông tư này cũng là cơ sở để người sử dụng dịch vụ giám sát chất lượng dịch vụ sự nghiệp công trong quan trắc tài nguyên và môi trường.

 

Chất lượng dịch vụ là một yếu tố quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của bất cứ một đơn vị cung cấp dịch vụ nào. Nghiên cứu về chất lượng dịch vụ trong các đơn vị cung cấp dịch vụ đã được thực hiện từ nhiều năm mang lại sự phát triển cả về lý thuyết và thực tiễn đặc biệt là việc phát triển và kiểm định thang đo chất lượng dịch vụ trong cung cấp dịch vụ (dịch vụ sự nghiệp công, ngân hàng, du lịch, sự nghiệp đào tạo…) ở nhiều nước khác nhau trên thế giới.

 

Hiện tại Bộ Tài nguyên và Môi trường đang triển khai như một số dịch vụ sự nghiệp công: Dịch vụ sự nghiệp công quan trắc tài nguyên và môi trường; Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về điều tra cơ bản; Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về giám sát khai thác tài nguyên và giám sát về môi trường; Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về xây dựng quy hoạch ngành, lĩnh vực; Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về xây dựng các quy trình, giải pháp, mô hình xử lý, quản lý; Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước cung cấp thông tin điều tra cơ bản; Dịch vụ cung cấp các thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết, cảnh báo thiên tai nguy hiểm; Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước khác (giáo dục đào tạo đại học, sau đại học; đào tạo nhằm nâng ngạch bậc cho viên chức; đào tạo lại; khoa học và công nghệ.... Tuy nhiên, Bộ vẫn chưa có một quy định nào về đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp cho các lĩnh vực, do đó phát sinh ra các bất cập cần được giải quyết. Vì vậy việc xây dựng ban hành quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công là điều cần thiết.

 

Dự thảo Thông tư gồm 04 chương và 27 Điều, nhằm quy định tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công quan trắc tài nguyên và môi trường. Ngoài chương Quy định chung và tổ chức thực hiện, dự thảo thông tư còn quy định rõ tiêu chí, chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công quan trắc tài nguyên và môi trường (bao gồm: Các chỉ số đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công trong quan trắc tài nguyên và môi trường; Đánh giá chất lượng dịch vụ sự nghiệp công quan trắc tài nguyên và môi trường); Quy định về quản lý (tự đánh giá, công bố và báo cáo về kết quả tự đánh giá chất lượng của Tổ chức cung ứng dịch vụ quan trắc; Đánh giá chất lượng dịch vụ của cơ quan quản lý nhà nước; Chi phí đánh giá chất lượng dịch vụ, Công bố kết quả đánh giá chất lượng của Cơ quan quản lý; Sử dụng kết quả đánh giá chất lượng dịch vụ quan trắc trong việc đặt hàng);...

 

Về tự đánh giá, công bố và báo cáo về kết quả tự đánh giá chất lượng của Tổ chức cung ứng dịch vụ quan trắc, dự thảo thông tư quy định sáu tháng một lần, Tổ chức cung ứng dịch vụ quan trắc tự đánh giá chất lượng dịch vụ của mình theo tiêu chí, chỉ số đánh giá tại Chương II; Tổ chức cung ứng dịch vụ quan trắc có quyền công bố kết quả tự đánh giá chất lượng dịch vụ quan trắc của mình và chịu trách nhiệm về việc công bố; Tổ chức cung ứng dịch vụ báo cáo kết quả tự đánh giá chất lượng dịch vụ quan trắc trong kỳ cho Cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ quan trắc và cấp trên trực tiếp;. Trường hợp có yêu cầu đột xuất của Cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ quan trắc, Tổ chức cung ứng dịch vụ quan trắc tự đánh giá chất lượng dịch vụ của mình và báo cáo Cơ quan quản lý nhà nước về chất lượng dịch vụ quan trắc.

 

Về đánh giá chất lượng dịch vụ của cơ quan quản lý nhà nước, tháng 1 hàng năm, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành kế hoạch đánh giá chất lượng dịch vụ quan trắc đối với các Tổ chức cung ứng dịch vụ quan trắc. Nội dung, phương pháp đánh giá như quy định tại Chương II. Mỗi tổ chức cung ứng dịch vụ, Cơ quan đặt hàng chỉ đánh giá 01 lần trong năm; trong trường hợp đột xuất không quá 02 lần trong một năm.

 

Chi tiết nội dung dự thảo thông tư tải tại đây
Nguồn: CTTĐT

 


Số lượt người xem: 3920    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm