Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
4
7
8
9
7
9
Công tác khí tượng thủy văn - Phòng chống thiên tai 17 Tháng Năm 2023 4:30:00 CH

Công bố các tiêu chuẩn kỹ thuật về khí tượng thuỷ văn

“ Ngày 13 tháng 4 năm 2023, Tổng cục Khí tượng thủy văn phổ biến các Tiêu chuẩn kỹ thuật chuyên ngành khí tượng thủy văn đáng lưu ý như sau:

A.     Yếu tố khí tượng thủy văn – thuật ngữ và định nghĩa (TCVN 12094:2020) (chi tiết xem tại đây)

Tiêu chuẩn số 12094:2020 quy định các thuật ngữ, định nghĩa chi tiết và các đơn vị đo của các yếu tố khí tượng thủy văn cơ bản như khí tượng bề mặt (mục 2), khí tượng nông nghiệp (mục 3), khí tượng trên cao (mục 4), thủy văn (mục 5), hải văn (mục 6).

B.   Mật độ trạm khí tượng thủy văn quốc gia (TCVN 12635-6:2020) (chi tiết xem tại đây)

 

Tiêu chuẩn số 12635-6:2020 quy định mật độ trạm khí tượng thủy văn thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn quốc gia, là phần 6 của bộ tiêu chuẩn công trình quan trắc khí tượng thủy văn, biểu thị số trạm trong một diện tích cụ thể với đại lượng là km2/trạm hoặc khoảng cách giữa 2 trạm liền kề; trong đó các yếu tố mật độ trạm quan trắc lưu ý áp dụng cho Thành phố như gió (<=40 km), mưa (<=15 km), nhiệt độ và độ ẩm không khí (<=40 km), áp suất khí quyển (<=150 km), thám không vô tuyến (<=350 km), rada thời tiết (<=300 km), khí tượng nông nghiệp (<=200 km), định vị sét (<=250 km), thủy văn (<=43 km), hải văn (<=40 km), bức xạ (<=300 km), odon (<=300 km). Các quy định của TCVN 12635-6:2020 là cơ sở để Thành phố xây dựng kế hoạch phát triển trạm khí tượng thủy văn trên địa bàn.  

 

C. Quan trắc lưu lượng nước sông vùng không ảnh hưởng triều (TCVN 12606-8:2020) (chi tiết xem tại đây)

Tiêu chuẩn số 12606-8:2020 áp dụng tài liệu viện dẫn tại TCVN 12635-2:2019 về vị trí trạm quan trắc thủy văn và TCVN 12636-2:2019 về quan trắc mực nước và nhiệt độ nước sông. Về mặt kỹ thuật,  TCVN 12606-8:2020 quy định chi tiết về việc chọn vị trí và công trình quan trắc (mục 4); phương tiện và thiết bị quan trắc (mục 5); phương pháp quan trắc (mục 6) với quy định cụ thể về đo thể tích (mục 6.2), đo mặt cắt và tốc độ (mục 6.3), tính lưu lượng nước (mục 6.4), đặc biệt là đo lưu lượng nước bằng thiết bị siêu âm Doppler ADCP (mục 6.5); chế độ quan trắc lưu lượng nước (mục 7). Phụ lục B của tiêu chuẩn quy định xây dựng phương án đo đơn giản (đo lúc bình thường) và phương án đo lũ cao (đo khi có lũ). Phụ lục C hướng dẫn tương quan giữa lưu lượng và mực nước Q=f(H).

D. Quan trắc lưu lượng nước sông vùng ảnh hưởng triều (TCVN 12606-9:2020) (chi tiết xem tại đây)

 

Tiêu chuẩn số 12606-8:2020 áp dụng tài liệu viện dẫn tại TCVN 12635-2:2019 về vị trí trạm quan trắc thủy văn và TCVN 12636-2:2019 về quan trắc mực nước và nhiệt độ nước sông, trong đó quy định về vùng ảnh hưởng triều (mục 3.1.6) “vùng sông từ ranh giới triều, nơi xuất hiện biên độ triều bằng 0 hoặc rất nhỏ, đến cửa sông”, dòng triều (mục 3.1.9), nước đứng (3.1.10). Về mặt kỹ thuật,  TCVN 12606-6:2020 quy định chi tiết về việc chọn vị trí và công trình quan trắc (mục 4); phương tiện và thiết bị quan trắc (mục 5); phương pháp đo mặt cắt ngang sông (mục 6) với quy định cụ thể về đo thủ công (mục 6.1), đo tự động (mục 6.2), xác định phạm vi sử dụng kết quả đo diện tích mặt cắt (mục 6.3), đặc biệt là lập bảng tính sẵn tương quan mực nước và diện tích (mục 6.4); lưu lượng nước (mục 7) với phương pháp thủ công và tự động (trong đó có đo lưu lượng nước bằng thiết bị siêu âm Doppler ADCP tại mục 7.2.1); chế độ quan trắc lưu lượng nước (mục 8 và Phụ lục A). Phụ lục B hướng dẫn về ghi chép, tính toán, đối chiếu tài liệu. Phụ lục C hướng dẫn mẫu biểu ghi số liệu.  

 

 • Yếu tố khí tượng thủy văn – thuật ngữ và định nghĩa (TCVN 12094:2020) (chi tiết xem tại đây)
 •  
  Mật độ trạm khí tượng thủy văn quốc gia (TCVN 12635-6:2020) (chi tiết xem tại đây)
 •  
  Quan trắc lưu lượng nước sông vùng không ảnh hưởng triều (TCVN 12606-8:2020) (chi tiết xem tại đây)
 •  
  Quan trắc lưu lượng nước sông vùng ảnh hưởng triều (TCVN 12606-9:2020)  (chi tiết xem tại đây)
 •  
  Chỉnh biên tài liệu mực nước và nhiệt độ nước sông (TCVN 12636-14:2023).(chi tiết xem tại đây)
 •  
  Chỉnh biên tài liệu mực nước sông vùng không ảnh hưởng triều (TCVN 12636-15:2023).(chi tiết xem tại đây)
 •  
  Quan trắc bức xạ mặt trời (TCVN 12636-4:2020).(chi tiết xem tại đây)
 •  
  Quan trắc ô dôn (TCVN 12636-5:2020).(chi tiết xem tại đây)
 •  
  Quan trắc thám không vô tuyến (TCVN 12636-6:2020).(chi tiết xem tại đây)
 •  
  Quan trắc gió trên cao (TCVN 12636-7:2020).(chi tiết xem tại đây)
 •  
  Quan trắc radar thời tiết (TCVN 12606-12:2021).(chi tiết xem tại đây)
 • Trạm khí tượng thủy văn tự động – hồ sơ điện tử (TCVN 13345:2021). (chi tiết xem tại đây)

  Tiêu chuẩn  số 13345:2021 là cơ sở để chủ đầu tư các trạm khí tượng thủy văn chuyên dùng tham khảo, xây dựng hồ sơ điện tử của trạm, từ đó kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khí tượng thủy văn theo quy định.

             

            Nguồn: Tổng cục Khí tượng thủy văn”
 

 

 Số lượt người xem: 1054    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm