• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
6
2
9
4
5
4
Quy hoạch 16 Tháng Mười 2023 8:10:00 SA

Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn


 

(HCM CityWeb) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021 - 2025.

 

 

Mục tiêu chung của Kế hoạch là thực hiện hiệu quả Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới nhằm góp phần xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn, giàu bản sắc văn hóa truyền thống, đồng thời góp phần bảo vệ sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn, đưa nông thôn trở thành nơi đáng sống. Đảm bảo các chỉ tiêu của Quyết định số 925/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với đô thị hóa trên địa bàn vùng nông thôn TPHCM giai đoạn 2021 - 2025.

 

Chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025

 

Kế hoạch đề ra các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2025:

 

Tối thiểu 55% dân số nông thôn được tiếp cận bền vững với nước sạch đạt quy chuẩn với số lượng tối thiểu 60 lít/người/ngày; 65% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch từ công trình cấp nước tập trung; đảm bảo cấp nước sạch sinh hoạt quy mô hộ gia đình cho các hộ dân tại những khu vực chưa có khả năng tiếp cận với nước cấp tập trung, vùng khan hiếm, khó khăn về nguồn nước, vùng thường xuyên bị ảnh hưởng thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn;

Ít nhất 70% số hộ nông thôn triển khai các giải pháp phân loại chất thải tại nguồn; tối thiểu 98% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom và xử lý;

 

Ít nhất 50% số hộ nông thôn có nước thải sinh hoạt được thu gom và xử lý bằng các biện pháp phù hợp, hiệu quả; 50% số đơn vị cấp huyện có triển khai mô hình thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt phi tập trung theo cụm hoặc theo khu vực phù hợp, hiệu quả;

 

Ít nhất 80% chất thải chăn nuôi và ít nhất 80% phụ phẩm nông nghiệp phải được thu gom, tái sử dụng, tái chế thành các nguyên liệu, nhiên liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường;

 

100% bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng được thu gom và xử lý theo đúng quy định;

 

Có 100% chất thải rắn và 100% nước thải sản xuất của các làng nghề truyền thống được thu gom và xử lý theo quy định;

 

Ít nhất 35% số huyện có đề án cải tạo chất lượng môi trường nước mặt khu vực công cộng hoặc có mô hình xây dựng hoặc cải tạo cảnh quan ao hồ, kênh rạch;

 

Có 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh nông lâm thủy sản đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm; 80% số xã có tổ cộng đồng tự quản về vệ sinh an toàn thực phẩm;

 

100% hộ gia đình nông thôn và 100% trường học, trạm y tế có nhà tiêu hp vệ sinh được xây dựng và quản lý sử dụng đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn.

Minh Thư

 

Nguồn: HCM CityWeb


Số lượt người xem: 352    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm