• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
6
2
8
8
5
9
Quy hoạch 09 Tháng Tám 2023 4:30:00 CH

Lấy ý kiến Góp ý dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ Quyết định số 200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố ngày 18 tháng 01 năm 2023 về giao nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Theo đó, tại mục 174, Sở Tài nguyên và Môi trường được giao nhiệm vụ Xây dựng nghị quyết mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (Theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ).
 
Ngày 22 tháng 3 năm 2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có các công văn số 1096/STNMT-TNNKS, 1095/STNMT-TNNKS và công văn số 7155/STNMT-TNNKS ngày 25 tháng 8 năm 2022 gửi Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân Thành phố Thủ Đức, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh về việc góp ý hoàn thiện dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở góp ý của các Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp thu và hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Tuy nhiên, ngày 31 tháng 05 năm 2023 Chính phủ ban hành Nghị định số 27/2023/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2023 và thay thế Nghị định số 164/2016/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2016. Do đó, Sở Tư pháp đã có công văn số 2884/STP-VP ngày 03 tháng 6 năm 2023 gửi Ủy ban nhân dân Thành phố đề xuất Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định tại Nghị định số 27/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 05 năm 2023.
 
Căn cứ Nghị định số 27/2023/NĐ-CP, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thực hiện việc xây dựng lại dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Sở Tài nguyên và Môi trường kính gửi Quý Sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan có ý kiến góp ý đối với dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Ý kiến góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 8 năm 2023 để Sở tổng hợp, hoàn thiện trước khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét và quyết định. Sau thời gian nêu trên, nếu đơn vị không gửi góp ý thì xem như thống nhất với dự thảo (đính kèm nội dung dự thảo Tờ trìnhdự thảo Nghị quyết).
 
Mọi góp ý vui lòng gửi bằng văn bản và file điện tử về Sở Tài nguyên và Môi trường thông qua địa chỉ Sở Tài nguyên và Môi trường, số 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1; địa chỉ e-mail: dntung.stntm@tphcm.gov.vn.
Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong các đơn vị quan tâm và phối hợp thực hiện./.

 


Số lượt người xem: 254    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm