• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
9
7
9
4
6
9
Chuyên đề - Giải pháp 14 Tháng Giêng 2019 2:10:00 CH

CHƯƠNG TRÌNH PHÂN LOẠI CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT TẠI NGUỒN

 

 

 

 

 

 

Các quy định, văn bản hướng dẫn liên quan đến triển khai Phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn

 

STT

NỘI DUNG                

1

Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn giai đoạn 2017-2020. Tải về tại đây

2

Công văn số 4448/UBND-ĐT ngày 02 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai kế hoạch chuẩn mẫu phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố. Tải về tại đây

3

Quyết định 44/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố. Tải về tại đây

4

Kế hoạch 1358/KH-STNMT-CTR ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tuyên truyền, phổ biến thực hiện Quyết định 44/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố. Tải về tại đây

5

Công văn số 2254/STNMT-CTR ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về điều chỉnh một số loại chất thải trong danh mục phân loại chất thải rắn tại nguồn. Tải về tại đây

6

Các câu hỏi – trả lời liên quan đến triển khai phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Tải về tại đây

7

Power point tập huấn phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Tải về tại đây

8

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng App phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Tải về tại đây

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 60785    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm