• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
1
3
4
6
1
4
Tin tức sự kiện 28 Tháng Năm 2013 2:20:00 CH

Văn bản mới nhận từ ngày 20 đến 25-5 (phần 2)

Bao gồm các nội dung về cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo; chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bảo dân tộc thiểu số nghèo; thành lập Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang; chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ...

CT 07/CT-TTg ngày 22-5: Đẩy mạnh thực hiện Chương trỉnh tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020.

TT 08/2013/TT-BTNMT ngày 16-5: Quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy chứng nhận an toàn sinh học đối với cây trồng biến đổi gen.

TT 08/2013/TT-BXD ngày 17-5: Hướng dẫn một số nội dung về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thủy điện Lai Châu.

TTLT 10/2013/TTLT-BTTTT-BQP-BCA ngày 9-5: Hướng dẫn cơ chế phối hợp xử lý nhiễu có hại giữa các đài vô tuyến điện phục vụ mục đích quốc phòng, an ninh và mục đích kinh tế - xã hội.

QĐ 27/2013/QĐ-TTg ngày 19-5: Quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

TB 28/TB-BNG ngày 13-5: Về điều ước quốc tế có hiệu lực.

QĐ 29/2013/QĐ-TTg ngày 20-5: Một số chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quyết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2013 - 2015.

QĐ 30/2013/QĐ-TTg ngày 21-5: Sửa đổi khoản 2 Điều 1 Quyết định 122/2007/QĐ-TTg ngày 27/07/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với quân nhân, công nhân viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ.

 

 31/2013/QĐ-TTg ngày 22-5: Thành lập Khu kinh tế Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.

QĐ 32/2013/QĐ-TTg ngày 22-5: Một số cơ chế, chính sách ưu đãi đối với địa bàn Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

TT 53/2013/TT-BTC ngày 4-5: Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cầu Rác, Quốc lộ 1A, tỉnh Hà Tĩnh.

QĐ 753/QĐ-TTg ngày 17-5: Phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2013 - 2015.

QĐ 755/QĐ-TTg ngày 20-5: Phê duyệt Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bảo dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn.

QĐ 1147/QĐ-BTP ngày 16-5: Ban hành Kế hoạch năm 2013 triển khai thực hiện Chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

CV 4023/VPCP-KTTH ngày 21-5: Tình hình và giải pháp tiêu thụ lúa, gạo.


Số lượt người xem: 3643    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm