• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
5
2
4
6
2
Công tác quản lý môi trường 23 Tháng Tám 2018 9:45:00 SA

Rà soát, báo cáo phụ lục số liệu theo yêu cầu Công văn số 05/CV/BCĐ của Ban chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW

 

      

         Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại công văn số 8580/VP-ĐT ngày 08 tháng 8 năm 2018 “giao Sở Tài nguyên và Môi trường  (Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu thành phố) rà soát, hoàn chỉnh dự thảo, trình Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 15 tháng 8 năm 2018”, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở ngành, đơn vị căn cứ biểu mẫu phụ lục đính kèm, rà soát, báo cáo số liệu tương ứng vào các cột của biểu mẫu.

       

        Vì tính cấp bách, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Sở ngành, đơn vị thực hiện báo cáo kết quả về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 23 tháng 8 năm 2018 để Sở tổng hợp trình Ủy ban nhân dân Thành phố./.

       

        Đề nghị các Sở ngành, đơn vị gửi kèm tập tin điện tử về địa chỉ e-mail: kttv.stnmt@tphcm.gov.vn 

 

        Đính kèm biểu mẫu tại đây

 

 

                                                                                                                                          Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 1256    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm