• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
5
2
5
1
3
Thông tin hoạt động 19 Tháng Ba 2019 3:00:00 CH

Thông báo hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01043 ngày 11 tháng 10 năm 2013 do UBND quận Tân Phú cấp

 

 

 

Ngày 25/02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 148/QĐ-STNMT-HGCN thông báo hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01043 ngày 11 tháng 10 năm 2013 do UBND quận Tân Phú cấp  cho bà Thái Thị Ánh Ngọc đối với căn nhà số 62 Nguyễn Sơn, phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh – thuộc thửa đất số 330 tờ bản đồ số 96 (BĐĐC) phường Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú.

 

 

Lý do: bà Thái Thị Ánh Ngọc đã làm mất bản chính trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01043 ngày 11 tháng 10 năm 2013 do UBND quận Tân Phú cấp nêu trên.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01043 ngày 11 tháng 10 năm 2013 do UBND quận Tân Phú cấp, không còn giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết.

 

 

Văn phòng Sở

 

 

 


Số lượt người xem: 978    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm