• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
3
4
5
2
4
5
0
Thông tin hoạt động 19 Tháng Ba 2019 3:10:00 CH

Thông báo hủy bỏ trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BS 790414, số vào sổ CH08149 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014

 

 

 

Ngày 25/02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 149/QĐ-STNMT-HGCN thông báo hủy bỏ trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BS 790414, số vào sổ CH08149 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014 do UBND huyện Củ Chi cấp cho ông Lương Trung Kiên đối với thửa đất số 532, tờ bản đồ số 5 (KTS) thuộc bộ địa chính xã BÌnh Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

Lý do: ông Lương Trung Kiên đã làm mất bản chính trang bổ sung Giấy chứng nhận nêu trên.

 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BS 790414, số vào sổ CH08149 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014, không còn giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông báo đến các tổ chức, cá nhân được biết.

 

 

Văn phòng Sở

 

 

 


Số lượt người xem: 1139    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm