• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
2
9
3
6
4
9
8
Thông tin tổng hợp lĩnh vực khác 24 Tháng Mười 2020 4:42:15 SA
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM (cập nhật 7g ngày 18/9/2020)  (18/09/2020)
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, đến 7 giờ ngày 18/9/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM cụ thể như sau: Tình hình dịch bệnh Covid-19: · Số trường hợp nhiễm Covid-19 xác định: 77 trường hợp. Tất cả bệnh nhân đều đã được điều trị khỏi bệnh. Hoạt động giám sát, chống dịch · Triển ...
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM (cập nhật 7g ngày 14/9/2020)  (14/09/2020)
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, đến 7 giờ ngày 14/9/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM cụ thể như sau: Tình hình dịch bệnh Covid-19: · Số trường hợp nhiễm Covid-19 xác định: 77 trường hợp. Tất cả bệnh nhân đều đã được điều trị khỏi bệnh. Hoạt động giám sát, chống dịch · Triển ...
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM (cập nhật 7g ngày 13/9/2020)  (13/09/2020)
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, đến 7 giờ ngày 13/9/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM cụ thể như sau: Tình hình dịch bệnh Covid-19: · Số trường hợp nhiễm Covid-19 xác định: 77 trường hợp. Tất cả bệnh nhân đều được điều trị khỏi bệnh. Hoạt động giám sát, chống dịch · Triển ...
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM (cập nhật 7g ngày 07/9/2020)  (07/09/2020)
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, đến 7 giờ ngày 07/9/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM cụ thể như sau: Tình hình dịch bệnh Covid-19: · Số trường hợp nhiễm Covid-19 xác định: 77 trường hợp. · 07 bệnh nhân đang được cách ly điều trị. Hoạt động giám sát, chống dịch · Triển khai ...
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM (cập nhật 7g ngày 06/9/2020)  (06/09/2020)
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, đến 7 giờ ngày 06/9/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM cụ thể như sau: Tình hình dịch bệnh Covid-19: · Số trường hợp nhiễm Covid-19 xác định: 77 trường hợp. · 07 bệnh nhân đang được cách ly điều trị. Hoạt động giám sát, chống dịch · Triển ...
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM (cập nhật 7g ngày 05/9/2020)  (05/09/2020)
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, đến 7 giờ ngày 05/9/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM cụ thể như sau: Tình hình dịch bệnh Covid-19: · Số trường hợp nhiễm Covid-19 xác định: 77 trường hợp. · 08 bệnh nhân đang được cách ly điều trị. Hoạt động giám sát, chống dịch · Triển khai ...
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM (cập nhật 7g ngày 04/9/2020)  (04/09/2020)
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, đến 7 giờ ngày 04/9/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM cụ thể như sau: Tình hình dịch bệnh Covid-19: · Số trường hợp nhiễm Covid-19 xác định: 77 trường hợp. · 08 bệnh nhân đang được cách ly điều trị. Hoạt động giám sát, chống dịch · Triển ...
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM (cập nhật 7g ngày 03/9/2020)  (03/09/2020)
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, đến 7 giờ ngày 03/9/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM cụ thể như sau: Tình hình dịch bệnh Covid-19: · Số trường hợp nhiễm Covid-19 xác định: 77 trường hợp. · 10 bệnh nhân đang được cách ly điều trị. Hoạt động giám sát, chống dịch · Triển ...
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM (cập nhật 7g ngày 02/9/2020)  (02/09/2020)
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, đến 7 giờ ngày 02/9/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM cụ thể như sau: Tình hình dịch bệnh Covid-19: · Số trường hợp nhiễm Covid-19 xác định: 77 trường hợp. · 10 bệnh nhân đang được cách ly điều trị. Hoạt động giám sát, chống dịch · Triển ...
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM (cập nhật 7g ngày 01/9/2020)  (01/09/2020)
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, đến 7 giờ ngày 01/9/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM cụ thể như sau: Tình hình dịch bệnh Covid-19: · Số trường hợp nhiễm Covid-19 xác định: 77 trường hợp. · 10 bệnh nhân đang được cách ly điều trị. · Triển khai giám sát các trường hợp ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm