• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
1
3
4
5
0
2
Thông tin tổng hợp lĩnh vực khác 25 Tháng Giêng 2021 5:22:57 SA
Phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính của sở, ban, ngành, UBND quận-huyện trên địa bàn TP  (26/10/2020)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã quyết định phê duyệt Đề án xác định Chỉ số cải cách hành chính (gọi tắt là Chỉ số CCHC) của sở, ban, ngành, UBND quận-huyện trên địa bàn TP. Việc xác định Chỉ số CCHC nhằm theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính hàng ...
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM (cập nhật 7g ngày 18/9/2020)  (18/09/2020)
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, đến 7 giờ ngày 18/9/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM cụ thể như sau: Tình hình dịch bệnh Covid-19: · Số trường hợp nhiễm Covid-19 xác định: 77 trường hợp. Tất cả bệnh nhân đều đã được điều trị khỏi bệnh. Hoạt động giám sát, chống dịch · Triển ...
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM (cập nhật 7g ngày 14/9/2020)  (14/09/2020)
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, đến 7 giờ ngày 14/9/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM cụ thể như sau: Tình hình dịch bệnh Covid-19: · Số trường hợp nhiễm Covid-19 xác định: 77 trường hợp. Tất cả bệnh nhân đều đã được điều trị khỏi bệnh. Hoạt động giám sát, chống dịch · Triển ...
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM (cập nhật 7g ngày 13/9/2020)  (13/09/2020)
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, đến 7 giờ ngày 13/9/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM cụ thể như sau: Tình hình dịch bệnh Covid-19: · Số trường hợp nhiễm Covid-19 xác định: 77 trường hợp. Tất cả bệnh nhân đều được điều trị khỏi bệnh. Hoạt động giám sát, chống dịch · Triển ...
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM (cập nhật 7g ngày 07/9/2020)  (07/09/2020)
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, đến 7 giờ ngày 07/9/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM cụ thể như sau: Tình hình dịch bệnh Covid-19: · Số trường hợp nhiễm Covid-19 xác định: 77 trường hợp. · 07 bệnh nhân đang được cách ly điều trị. Hoạt động giám sát, chống dịch · Triển khai ...
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM (cập nhật 7g ngày 06/9/2020)  (06/09/2020)
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, đến 7 giờ ngày 06/9/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM cụ thể như sau: Tình hình dịch bệnh Covid-19: · Số trường hợp nhiễm Covid-19 xác định: 77 trường hợp. · 07 bệnh nhân đang được cách ly điều trị. Hoạt động giám sát, chống dịch · Triển ...
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM (cập nhật 7g ngày 05/9/2020)  (05/09/2020)
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, đến 7 giờ ngày 05/9/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM cụ thể như sau: Tình hình dịch bệnh Covid-19: · Số trường hợp nhiễm Covid-19 xác định: 77 trường hợp. · 08 bệnh nhân đang được cách ly điều trị. Hoạt động giám sát, chống dịch · Triển khai ...
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM (cập nhật 7g ngày 04/9/2020)  (04/09/2020)
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, đến 7 giờ ngày 04/9/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM cụ thể như sau: Tình hình dịch bệnh Covid-19: · Số trường hợp nhiễm Covid-19 xác định: 77 trường hợp. · 08 bệnh nhân đang được cách ly điều trị. Hoạt động giám sát, chống dịch · Triển ...
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM (cập nhật 7g ngày 03/9/2020)  (03/09/2020)
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, đến 7 giờ ngày 03/9/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM cụ thể như sau: Tình hình dịch bệnh Covid-19: · Số trường hợp nhiễm Covid-19 xác định: 77 trường hợp. · 10 bệnh nhân đang được cách ly điều trị. Hoạt động giám sát, chống dịch · Triển ...
Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM (cập nhật 7g ngày 02/9/2020)  (02/09/2020)
Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh Covid-19, đến 7 giờ ngày 02/9/2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại TPHCM cụ thể như sau: Tình hình dịch bệnh Covid-19: · Số trường hợp nhiễm Covid-19 xác định: 77 trường hợp. · 10 bệnh nhân đang được cách ly điều trị. Hoạt động giám sát, chống dịch · Triển ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm