• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
9
7
9
1
6
4
Bảng giá đất trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh 20 Tháng Bảy 2024 6:43:52 CH
QUY ĐỊNH VỀ HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT NĂM 2016 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  (25/03/2016)
Ngày 25 tháng 03 năm 2016, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tải Quyết định số 09/2016/QĐ-UBND tại đây Văn phòng Sở.
QUY ĐỊNH VỀ GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM 2015 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2019  (31/12/2014)
Ngày 31 tháng 12 năm 2014, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND quy định về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến 31 tháng 12 năm 2019. Tải Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND tại đây: File 1 ; File 2 Văn phòng Sở. ...
Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố HCM trình Ủy ban nhân dân Thành Phố dự thảo bảng giá đất dự kiến công bố ngày 01/01/2015 trên địa bàn Thành phố.  (25/12/2014)
Bảng giá đất trên địa bàn quận 1; Bảng giá đất trên địa bàn quận 2; Bảng giá đất trên địa bàn quận 3; Bảng giá đất trên địa bàn quận 4; Bảng giá đất trên địa bàn quận 5; Bảng giá đất trên địa bàn quận 6; Bảng giá đất trên địa bàn quận 7; Bảng giá đất trên địa bàn quận 8; Bảng giá đất trên địa bàn quận 9; Bảng giá đất trên địa bàn ...
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm