• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
5
3
2
4
8
0
Tin tức sự kiện 27 Tháng Hai 2017 10:10:00 SA

Đảm bảo việc quản lý, tổ chức thực hiện thống nhất công tác truyền thông, tuyên truyền của ngành TN&MT

 

 
Toàn cảnh cuộc họp

 
Chiều 23/02, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền và Trung tâm truyền thông TN&MT.
 

Tham dự có đại diện lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền, Văn phòng Bộ, Báo TN&MT; đại diện các Tổng cục: Môi trường, Quản lý đất đai, Biển và Hải đảo Việt Nam.

 

 

 Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

 

Báo cáo tại cuộc họp, ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền cho biết, Vụ đã tiến hành rà soát, xây dựng và hoàn thiện dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ, về cơ bản không có nhiều thay đổi so với quy định cũ (Quyết định số1385/QĐ-BTNMT ngày 06/8/2013). Một số nội dung được Vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu công tác tham mưu, giúp Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ quản lý, chỉ đạo thực hiện các hoạt động thi đua, khen thưởng, tuyên truyền, báo chí về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ như: việc chủ trì, tiếp nhận, tổng hợp, thẩm định hồ sơ, đề xuất và trình Bộ trưởng, Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Bộ và cơ quan có thẩm quyền xét tặng các danh hiệu thi đua, các hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân; chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tham mưu Bộ trưởng giao nhiệm vụ, đặt hàng nội dung tuyên truyền, truyền thông về TN&MT thuộc phạm vi quản lý của Bộ,… Về cơ cấu tổ chức, Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền sẽ không còn cơ cấu Phòng theo chủ trương của Chính phủ.

 

 Đối với Trung tâm Truyền thông TN&MT là một đơn vị được đề xuất thành lập mới trực thuộc Bộ trên cơ sở hợp nhất chức năng, nhiệm vụ về truyền thông từ các Trung tâm  đào tạo và truyền thông thuộc các Tổng cục: Quản lý đất đai, Môi trường, Biển và Hải đảo Việt Nam để thực hiện công tác truyền thông, tuyên truyền các hoạt động của Ngành. Trung tâm ra đời sẽ góp phần hỗ trợ, nâng cao hiệu quả truyền thông, tuyên truyền; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng về Ngành cũng như sẽ xây dựng được hệ thống lưu trữ tư liệu, tài liệu, ấn phẩm truyền thông, tuyên truyền về Ngành TN&MT,...

 

Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa, Vụ trưởng Vũ Minh Sơn trình bày chi tiết các nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các đơn vị đối với các dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của hai đơn vị. Trên cơ sở đó, các đại biểu tham dự họp đã góp ý chi tiết, cụ thể về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; đặc biệt đối với đơn vị mới được đề xuất thành lập là Trung tâm truyền thông TN&MT, từ đó đề xuất cơ cấu tổ chức bảo đảm tính khả thi và thực hiện được các chức năng, nhiệm vụ được giao.

 

Ông Vũ Minh Sơn, Vụ trưởng Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền báo cáo tại cuộc họp 

 

 

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Nguyễn Thị Phương Hoa cơ bản thống nhất với đề xuất kiện toàn về chức năng, nhiệm vụ của Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền; đã thể hiện được đầy đủ vai trò tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Bộ về quản lý công tác thi đua, khen thưởng, tuyên truyền, báo chí trên tất cả các lĩnh vực của Ngành. Theo chủ trương của Chính phủ thì Vụ cũng sẽ không còn cơ cấu theo Phòng, vì vậy, Thứ trưởng đề nghị Vụ phát huy tối đa công tác quản lý, điều hành và phối hợp tích cực, hiệu quả giữa các cá nhân, các nhóm công tác để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Đối với Trung tâm Truyền thông TN&MT, Thứ trưởng cho rằng, đây là một tổ chức mới trên cơ sở hợp nhất 03 Trung tâm của các Tổng cục, vì vậy, Thứ trưởng đề nghị Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm trên cơ sở phân định rõ chức năng Trung tâm là đơn vị sự nghiệp tổ chức thực hiện với chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Vụ nhằm đảm bảo việc quản lý, tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả công tác truyền thông, tuyên truyền của ngành TN&MT; đẩy mạnh hoạt động tư vấn, dịch vụ và phối hợp với các tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước để thực hiện có hiệu quả các hoạt động truyền thông tài nguyên và môi trường,… Về cơ cấu tổ chức của Trung tâm, Thứ trưởng đề nghị cần phải xem xét, cân nhắc cho phù hợp; phải bám sát vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn; đảm bảo bộ máy tinh gọn, duy trì và vận hành hiệu quả của đơn vị.

 

Trên cơ sở ý kiến trao đổi, góp ý của các đơn vị tại cuộc họp; Thứ trưởng yêu cầu Vụ Thi đua, Khen thưởng và Tuyên truyền tiếp thu, bổ sung, hoàn thiện dự thảo các Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ và Trung tâm Truyền thông TN&MT; bảo đảm trình Bộ trưởng trước ngày 25/02/2017.

 

 

Nguồn: CTTĐT

 

Số lượt người xem: 2091    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm