• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
0
4
3
0
4
0
Thông tin tổng hợp trong lĩnh vực môi trường 05 Tháng Mười Hai 2016 7:35:00 SA

Triển khai thực hiện Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ

 

Ngày 18/11/ 2016, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (Nghị định số 155/2016/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/02/2017 và thay thế Nghị định số 179/2013/NĐ-CP). Mới đây, Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có Văn bản số 5630/BTNMT-TCMT gửi các Bộ, Cơ quan ngang Bộ; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả Nghị định này.

 

 

Theo đó, Bộ đề nghị các Bộ, cơ quan ngang Bộ tổ  chức quán triệt, phổ biến và hướng dẫn các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP; chỉ đạo các cơ sở, chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp do Bộ, cơ quan ngang Bộ quản lý khẩn trương đầu tư, lắp đặt các hệ thống, thiết bị quan trắc tự động, liên tục nước thải, khí thải có camera theo dõi và truyền số liệu về Sở TN&MT để kiểm tra, giám sát theo quy định của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 23/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, trong đó bảo đảm Hệ thống, thiết bị quan trắc tự động, liên tục này phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật và đảm bảo hoàn thành trước ngày 01/02/2017; phối hợp xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường hàng năm theo quy định tại Điều 53 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP.

 

 

Đối với địa phương, Bộ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: (i) Giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện tổ chức phổ biến, tập huấn và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn về nội dung Nghị định số 155/2016/NĐ-CP; (ii) Xây dựng, phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường hàng năm và năm 2017 trên địa bàn theo quy định của Luật Thanh tra và Điều 53 của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy đinh của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP; xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra về bảo vệ môi trường năm 2017, đảm bảo thống nhất, không chồng chéo, không làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; (iii) Đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phát hiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường cho Sở TN&MT và lực lượng cảnh sát môi trường địa phương theo quy định tại Nghị định số 165/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và danh mục các phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ được sử dụng để phát hiện vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông và bảo vệ môi trường; đảm bảo có đủ phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kịp thời phát hiện các vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; (iv) Khẩn trương đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật cho Sở TN&MT phục vụ tiếp nhận, xử lý, lưu giữ số liệu quan trắc tự động, liên tục chất thải của các cơ sở, khu công nghiệp truyền về theo hướng dẫn tại Công văn số 5417/BTNMT- TCMT ngày 18/11/2016 của Bộ về việc hướng dẫn truyền, nhận số liệu quan trắc tự động, liên tục; đảm bảo hoàn thành trước ngày 01/02/2017; (v) Yêu cầu các cơ sở, chủ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp trên địa bàn, thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống, thiết bị quan trắc tự động, liên tục nước thải, khí thải theo quy đinh của Nghị định số 38/2015/NĐ-CP khẩn trương đầu tư, lắp đặt các hệ thống, thiết bị quan ừắc tự động, liên tục có camera theo dõi và truyền số liệu về Sở TN&MT để kiểm tra, giám sát trước ngày 01/02/2017. Hệ thống, thiết bị quan trắc tự động, liên tục này cũng phải được kiểm định hoặc hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật; trường hợp tổ chức, cá nhân không thực hiện sẽ xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP; (vi) Chỉ đạo Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh tổng hợp, báo cáo Bộ TN&MT, UBND cấp tỉnh tình hình, kết quả kiểm tra, thanh tra và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh định kỳ 06 tháng và hàng năm theo quy định.

 

 

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT cũng sẽ tổ chức 02 Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện Nghị định số 155/2016/NĐ-CP tại Hà Nội và tại khu vực phía Nam, dự kiến vào đầu tháng 01/2017 cho đại diện các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (bao gồm: đại diện UBND tỉnh; Lãnh đạo Sở TN&MT, Chi cục Bảo vệ môi trường, Thanh tra Sở; Ban Quản lý các khu công nghiệp, khu kinh tế; lực lượng cảnh sát môi trường); các tổ chức chính trị - xã hội; đại diện các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước; một số chủ đầu tư các khu công nghiệp và doanh nghiệp do Bộ TN&MT cấp phép và một số tổ chức, cá nhân, chuyên gia và nhà khoa học có liên quan.

 

 

Nguồn: CTTĐT

 


Số lượt người xem: 2323    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm