• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
5
6
8
7
2
4
Thông tin tổng hợp lĩnh vực khác 10 Tháng Giêng 2017 8:15:00 SA

TPHCM tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2016

 

(HCM CityWeb) – Chiều 5-1, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến đã chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác cải cách hành chính (CCHC) của TPHCM năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017.

 

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Vĩnh Tuyến phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 

Báo cáo tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố Lê Hoài Trung cho biết, trên cơ sở các kế hoạch của Thành ủy, UBND Thành phố, trong năm 2016, các Sở - ngành, quận - huyện và xã - phường, thị trấn đã chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền quản lý nhà nước trên địa bàn.

  

Về khảo sát ý kiến người dân, doanh nghiệp bằng hệ thống điện tử, từ ngày 25-4-2016 đến 20-11-2016, đã có 2.857 lượt người tham gia đánh giá trên hệ thống và hơn 30.000 lượt khảo sát do Viện Nghiên cứu phát triển Thành phố thực hiện khảo sát thông qua điện thoại và trực tiếp, tỷ lệ hài lòng đạt khoảng 94,11% (bao gồm hài lòng 50,87% và bình thường 43,24%), tỷ lệ không hài lòng chiếm khoảng 5,89%. Bên cạnh đó, UBND Thành phố cũng đã dự thảo Kế hoạch, lấy ý kiến của Bộ Nội vụ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thực hiện điều tra xã hội học xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố (chỉ số SIPAS).

 

Về cải cách thủ tục hành chính, đến cuối tháng 11-2016, Chủ tịch UBND Thành phố đã ban hành 26 Quyết định công bố 1.003 thủ tục (cấp tỉnh 694 thủ tục, cấp huyện 125 thủ tục, cấp xã 78 thủ tục và cơ quan khác 106 thủ tục). Các thủ tục hành chính được công bố chuẩn hóa đã được niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của đơn vị giải quyết thủ tục hành chính; công khai trên trang thông tin điện tử của đơn vị; nhập và công khai trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

 

Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh thực hiện, tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả trong công tác giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo hướng công khai, minh bạch, thuận lợi. Đến nay, các Sở - ngành, UBND 24 quận - huyện, UBND 322 xã - phường, thị trấn đã thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả để áp dụng mô hình một cửa, một cửa liên thông, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin, ISO 9001:2008/ISO điện tử trong quản lý, điều hành.

 

Tiếp tục nâng cao và xác định trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác giải quyết thủ tục hành chính, UBND Thành phố đã ban hành quyết định quy định về Thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn.

 

Công tác xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được quan tâm chỉ đạo và mở rộng. Hiện nay, Thành phố đang cung cấp dịch vụ trực tuyến với 1.700 dịch vụ ở mức độ 2; 426 dịch vụ ở mức độ 3; 46 dịch vụ ở mức độ 4.

 

Công tác phân cấp, ủy quyền giữa UBND Thành phố với Sở - ban - ngành, UBND quận - huyện tiếp tục được đẩy mạnh trên hầu hết các lĩnh vực quản lý nhà nước, gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính.

 

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2017

 

Phó Giám đốc Sở Nội vụ Lê Hoài Trung cho biết, trong năm 2017, Thành phố tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC. Cụ thể, Thành phố nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của thành phố; triển khai quyết liệt, đồng bộ các quyết định pháp luật về công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, kiểm soát chặt chẽ việc ban hành thủ tục hành chính mới theo quy định, công khai, minh bạch các thủ tục hành chính; tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định về Thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn; thực hiện có hiệu quả Quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông nhóm thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký, quản lý cư trú trên địa bàn thành phố; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, phát huy trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác CCHC và phòng chống tham nhũng; ban hành quy định và thực hiện nghiêm trách nhiệm và cơ chế giải trình của các cơ quan nhà nước.

 

Thành phố sẽ thực hiện chế độ thi công chức theo nguyên tắc cạnh tranh; triển khai nhiều lớp bồi dưỡng nghiệp vụ và kỹ năng, đổi mới nội dung và chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí công tác, sát với thực tế, hướng vào các vấn đề thiết thực đặt ra từ quá trình thực thi công vụ; triển khai thực hiện thí điểm cơ chế thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp Sở - ngành Thành phố, cấp phòng và tương đương; tăng cường thanh tra công vụ, nhất là trách nhiệm thực thi công vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong công tác cải cách hành chính;…

 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Vĩnh Tuyến đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác CCHC năm 2016, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố.

 

Về nhiệm vụ năm 2017, Phó Chủ tịch yêu cầu lãnh đạo các Sở - ngành, quận - huyện, phường - xã, thị trấn tập trung thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch của Thành ủy, UBND Thành phố; trong đó tập trung xây dựng chính quyền điện tử, phấn đấu đưa vào hoạt động 40-50% dịch vụ công trực tuyến, xây dựng 50% dịch vụ công trực tuyến liên thông điện tử, toàn thành phố ứng dụng việc gửi thư mời điện tử, chấm dứt hoàn toàn việc gửi thư mời họp bằng giấy.

 

Phó Chủ tịch Trần Vĩnh Tuyến cũng yêu cầu các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp của Thành phố nâng chất hoạt động giải quyết hồ sơ hành chính, giảm 50% hồ sơ trễ hẹn so với năm 2016, 100% thủ tục hành chính được công khai đúng quy định; 100% Sở - ngành, quận - huyện, phường - xã, thị trấn phải có hệ thống lấy ý kiến người dân, doanh nghiệp do thủ trưởng đơn vị trực tiếp quản lý để biết và phân công người giải quyết ngay những bức xúc của người dân, doanh nghiệp;…

 

 

Nguồn: HCM CityWeb


Số lượt người xem: 3398    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm