• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
0
4
2
7
0
8
Tin tức sự kiện 01 Tháng Ba 2024 9:50:00 SA

Ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải(HCM CityWeb) – UBND TP đã ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải của Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

 

Trên địa bàn TP có những khu vực có nguy cơ cao tập trung trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, các bãi chôn lấp chất thải, khu xử lý nước thải tập trung. Sự cố mức độ trong Kế hoạch này trong phạm vi hai đơn vị hành chính cấp huyện trở lên, hoặc thuộc phạm vi quản lý của hai Sở ngành trở lên, hoặc có phạm vi ô nhiễm, suy thoái môi trường lan rộng ngoài khả năng ứng phó của cấp huyện. Tuy nhiên, khả năng và mức độ ứng phó nằm trong khả năng hoàn thành nhiệm vu của lực lượng ứng phó tại chỗ của TP.

 

 

Tư tưởng chỉ đạo: “Chủ động phòng ngừa, ứng phó kịp thời, hiệu quả.”

 

 

Kế hoạch nêu rõ dự kiến các khu vực nguy cơ cao tại TPHCM, gồm: Nguy cơ sự cố chất thải rắn; nguy cơ sự cố chất thải lỏng; nguy cơ sự cố chất thải khí.

 

 

Kế hoạch cũng dự kiến các tình huống ( 6 tình huống) và biện pháp xử lý; nhiệm vụ chung và nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị.

 

 

Nguyên tắc ứng phó:

 

 

Tích cực phòng ngừa, chủ động xây dựng kế hoạch , chuẩn bị các nguồn lực, phương án hiệp đồng để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố chất thải.

 

 

Tổ chức tiếp nhận, xử lý kịp thời thông tin sự cố chất thải, ưu tiên bảo đảm thông tin cho hoạt động ứng phó, báo cáo kịp thời đến cơ quan có thẩm quyền khi vượt khả năng ứng phó.

 

 

Ứng phó sự cố chất thải được thực hiện theo phương châm “bốn tại chỗ” và “ba sẵn sàng” quy định tại pháp luật phòng, chống thiên tai; phối hợp, huy động mọi nguồn lực để nâng cao hiệu quả hoạt động chuẩn bị và ứng phó sự cố.

 

 

Chỉ huy thống nhất, phối hợp và hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, phương tiện, thiết bị tham gia hoạt động ứng phó sự cố chất thải.

 

 

Tổ chức, cá nhân gây sự cố chất thải chịu trách nhiệm chi trả chi phí tổ chức ứng phó sự cố, cải tạo, phục hồi môi trường sau sự cố, bồi thường thiệt hại và các chi phí khác do sự cố gây ra theo quy định của pháp luật.

Minh Thư

 

Nguồn: HCM CityWeb


Số lượt người xem: 1042    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm