• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
9
5
2
3
3
6
Các công tác khác 28 Tháng Năm 2021 3:05:00 CH

Công khai điều chỉnh dự toán kinh phí ngân sách năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường

 


 Nhằm cụ thể hóa quy định về công khai ngân sách nhà nước (NSNN) quy định tại Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được NSNN.

 

Trên cơ sở đó, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 396/QĐ-STNMT-KHTC ngày 20 tháng 4 năm 2021 về việc công bố công khai điều chỉnh tăng dự toán kinh phí ngân sách năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin đến các cơ quan, đơn vị được biết và thực hiện.

 

Thông tin chi tiết tại đây

 

Văn phòng Sở

 

 


Số lượt người xem: 319    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm