• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
2
7
4
5
3
Các công tác khác 27 Tháng Bảy 2021 5:55:36 SA
Thông báo tạm dừng công tác tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường  (21/06/2021)
Căn cứ Công văn số 1931/UBND-VX ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị Nhà nước đảm bảo phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 14/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số ...
Công khai điều chỉnh dự toán kinh phí ngân sách năm 2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường  (28/05/2021)
Nhằm cụ thể hóa quy định về công khai ngân sách nhà nước (NSNN) quy định tại Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 và Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 hướng dẫn thực hiện công khai ngân ...
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (04/05/2021)
Ngày 09 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND về ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (căn cứ Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về thu thập, quản ...
Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và 05 năm 2016-2020; Triển khai nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 05 năm 2020 - 2025 ngành Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh  (08/01/2021)
1. Chương trình Hội nghị. Đính kèm tài liệu 2. Báo cáo tổng kết công tác năm 2020 và 5 năm 2016 - 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 5 năm 2021 - 2025 của ngành tài nguyên và môi trường. Đính kèm tài liệu 3. Tham luận "Kết quả mô hình liên thông nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ...
Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh ra mắt Phòng tiếp công dân mới  (21/12/2020)
  
Sáng 21/12, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ra mắt Phòng tiếp công dân mới tại địa chỉ 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi lễ ra mắt Phòng tiếp công dân Trước đây, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ ...
Chính sách mới áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức  (13/02/2020)
  
(NLĐO) - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã được thông qua và chính thức có hiệu lực kể từ ngày 1-7-2020. Theo đó, sẽ có nhiều chính sách mới tác động trực tiếp đến mọi cán bộ, công chức, viên chức từ năm 2020. Lãnh đạo đơn vị sự nghiệp công lập không còn là công chức Từ ngày ...
Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019  (23/07/2019)
Căn cứ Quyết định số 2917/QĐ-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức từ cấp huyện trở lên của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019, Sở Nội vụ gửi các Sở - ngành và Ủy ban nhân dân quận - huyện Thông báo số 2694/TB-SNV ngày 16 tháng 7 năm 2019 về tuyển dụng công chức ...
Thông báo chương trình học bổng Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC) 2019 – 2020  (20/06/2019)
Tổng Lãnh Sự Quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo chương trình học bổng Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật (ITEC) 2019 – 2020, học bổng này bao gồm vé máy bay khứ hồi giữa Việt Nam và nơi học, học phí và tiền học hang tháng. Chi phí nơi ở được tổ chức nhận học cung cấp miễn phí. Theo chương trình này, ứng viên cần có kinh nghiệm làm việc ...
Báo cáo phục vụ xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030  (13/06/2019)
Để có cơ sở báo cáo phục vụ xây dựng Đề án tăng cường năng lực hệ thống tổ chức và đội ngũ công chức, viên chức ngành tài nguyên và môi trường đến năm 2030 theo yêu cầu của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 2575/BTNMT-TCCB ngày 04 tháng 6 năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường thực hiện báo cáo và ...
Lập hồ sơ đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tài nguyên và Môi trường” năm 2019  (13/06/2019)
Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BTNMT ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về công tác thi đua, khen thưởng ngành tài nguyên và môi trường, Sở đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường 24 quận, huyện; các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở rà soát, đề xuất các cá nhân đủ điều kiện, tiêu chuẩn để xét tặng Kỷ niệm ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm