• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
8
0
3
2
8
6
Các công tác khác 16 Tháng Mười 2018 7:07:18 CH
Triển khai sử dụng chữ ký số trong Văn bản điện tử  (05/10/2018)
Căn cứ Công văn số 2994/UBND-KT ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sử dụng chữ ký số trong phát hành văn bản điện tử; Căn cứ Công văn số 5087/STNMT-VP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về sử dụng chữ ký số và phần mềm Quản lý văn bản trong phát hành văn bản điện tử; Căn cứ Quyết ...
Thông báo tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước  (04/09/2018)
Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông báo tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước dành cho: - Ban Giám đốc Sở; - Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; - Toàn thể công chức các phòng khối cơ quan và Chi cục Bảo vệ Môi trường; - Văn thư các đơn vị trực thuộc Sở; Hội ...
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018  (10/08/2018)
Thực hiện Kế hoạch số 7410/KH-STNMT-VP ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức năm 2018, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng các vị trí sau: 1. Vị trí, số lượng tuyển ...
Rà soát tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường  (03/08/2018)
Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được văn bản số 3358/BTNMT-TCCB ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường. Để có cơ sở báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện căn cứ Thông tư liên tịch số ...
Kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh  (24/07/2018)
Ngày 19 tháng 7 năm 2018, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số 1048/QĐ-STNMT-TTCNTT công bố Kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định nêu rõ các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở khi thực hiện các dự án liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài ...
Báo cáo số liệu thực hiện điều tra khảo sát phục vụ nghiên cứu khoa học  (04/06/2018)
Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh có nhận được Công văn số 468/ĐĐBĐVN-CSQL ngày 04/05/2018 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam về việc thực hiện điều tra, khảo sát phục vụ nghiên cứu khoa học của đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất nội dung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ...
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ  (22/05/2018)
Nhằm triển khai thực hiện tốt việc tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ đối với việc gửi, nhận văn bản, tài liệu, trao đổi công việc hàng ngày qua thư điện tử trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường; Để hoàn thiện dự thảo Quy chế, thực hiện các thủ tục trình Lãnh đạo ...
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (28/03/2018)
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Quyết định về ban hành Quy chế thu thập, quản lý, khai thác, chia sẻ và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Để hoàn thiện dự thảo trước khi trình Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành, Sở Tài nguyên và ...
Ban hành Quy tắc ứng xử của công chức  (08/01/2018)
(HCM CityWeb) - UBND TP đã ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP. Theo đó, Quy tắc này quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành ...
Thông tin về danh sách các Ngân hàng Thương mại đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai  (05/12/2017)
Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh công bố danh sách ngân hàng thương mại đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lại theo Quyết định số 2401/QĐ-NHNN ngày 15/11/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành. Theo đó, Quyết định số 2401/QĐ-NHNN đính kèm danh sách gồm tổng cộng 42 ngân hàng thương mại đủ năng ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm