• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
3
9
2
0
1
3
Công tác quản lý đất đai 27 Tháng Tư 2017 2:30:50 SA
Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở  (26/04/2017)
Ngày 25/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Quyết định số số 2584/QĐ-UBND ngày 21/4/2017 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc thu hồi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở số 10174/2001 ngày 15/6/2001 của Ủy ban nhân dân Thành phố. Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thống báo đến các tổ chức, cá nhân có liên ...
Thông báo thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (25/04/2017)
Ngày 24/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Quyết định số 1717/QĐ-UBND-TNMT ngày 17/4/2017 của Ủy ban nhân dân quận 2 về thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Nguyễn Văn Hinh (vợ là bà Lê Thị Hai đại diện các đồng thừa kế). Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thống báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết ...
Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (25/04/2017)
Ngày 24/4/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Thông báo số 09/TB-STNMT ngày 04/4/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định về việc hủy phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thống báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện. Đính kèm Thông báo số 09/TB-STNMT. Văn ...
Thông báo mất bản chính giấy tờ nhà  (19/04/2017)
Ngày 17/3/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 860/VPĐK-CNQ5 ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quận 5 thông báo về việc mất bản chính giấy tờ nhà. Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thống báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện. Đính kèm ...
Thành lập Tổ soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất  (17/04/2017)
Bộ TN&MT đã ban hành Quyết định số 741/QĐ-BTNMT về việc thành lập Tổ soạn thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2015/TT-BTNMT ngày 27/4/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế-kỹ thuật để lập dự toán ngân sách nhà nước phục vụ công tác định giá đất. Tổ soạn thảo do ông Đào Trung Chính, Phó ...
Góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND  (12/04/2017)
Trên cơ sở ý kiến góp ý của Ủy ban nhân dân quận – huyện, các Sở - ngành có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi hi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí ...
Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (28/03/2017)
Ngày 27/3/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 860/VP.ĐKĐĐ-CNQ5 ngày 17/3/2017 của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai quận 5 về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thống báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực ...
Dự thảo các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020 của TP. HCM phân bổ trên địa bàn các quận, huyện  (15/03/2017)
Thực hiện Điều 49 Luật Đất đai năm 2013; Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09 tháng 04 năm 2016 của Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 11 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02 tháng 11 năm 2016 về việc phân bổ chỉ tiêu sử ...
Danh sách hồ sơ xác định giá đất và tiến độ giải quyết  (13/03/2017)
Thông báo Danh sách Hồ sơ xác định giá đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và tiến độ giải quyết Để các cơ quan, đơn vị và người sử dụng đất có điều kiện theo dõi về tình hình giải quyết hồ sơ xác định giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường xin cung cấp các thông tin cần thiết của từng hồ sơ trên website đến ...
Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (13/03/2017)
Ngày 07/3/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Thông báo số 03/TB-VPĐKĐĐ ngày 28/2/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Nông về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện. Đính kèm Thông báo số 03/TB-VPĐKĐĐ. ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm