• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
5
3
0
1
9
4
Công tác quản lý đất đai 17 Tháng Tám 2017 12:09:04 SA
Ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền thành phố Hồ Chí Minh  (08/08/2017)
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại Công văn số 9436/VP-ĐT ngày 20/7/2017 về việc thực hiện trên địa bàn Thông tu số 13/2017/TT-BTNMT ngày 30/6/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ban hành danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền thành phố Hồ Chí Minh. Sở ...
Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (03/08/2017)
Ngày 01/8/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Thông báo số 542/TB-VPĐK ngày 25/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tới các tổ chức, cơ quan, đơn vị biết và phối hợp thực hiện. Đính kèm Thông báo số 542/TB-VPĐK. Văn phòng Sở ...
Thông báo mất Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (03/08/2017)
Ngày 27/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 2510/CNBTA ngày 25/7/2017 của Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Hồ Chí Minh – Chi nhánh quận Bình Tân. Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tới các tổ chức, cơ quan, đơn vị biết và phối hợp thực hiện. Đính kèm Công văn số 2510/CNBTA. Văn phòng Sở ...
Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (03/08/2017)
Ngày 27/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Thông báo số 03/TB-VPĐKQSDĐ ngày 20/7/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 567936 của Công ty cổ phần Toàn Đức tại khu Đồng Cát, xã Kinh Kệ, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ. Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tới các tổ ...
Điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh  (01/08/2017)
Ngày 22/7/2017, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 ...
Thông báo mất phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (12/07/2017)
Ngày 11/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Thông báo số 739/TB-STN&MT ngày 29/6/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Nam thong báo mất phôi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất . Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tới các tổ ...
Dự thảo Quyết định ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục trong lĩnh vực đất đai  (30/06/2017)
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 4454/UBND-VX ngày 17 tháng 8 năm 2016 và Công văn số 944/VP-ĐT ngày 24 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh dự thảo Quyết định ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục ...
Thu hồi, hủy bỏ Giấy phép ủy quyền quản lý nhà đất  (26/06/2017)
Ngày 22/6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Quyết định số 865/QĐ-SXD-QLN&CS ngày 15/6/2017 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh về việc thu hồi, hủy bỏ Giấy phép ủy quyền quản lý nhà đất số 243/GP-7 ngày 28/02/1983 của Sở Quản lý nhà đất và Công trình công cộng thành phố Hồ Chí Minh. Nay Sở Tài nguyên và ...
Thu hồi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở  (23/06/2017)
Ngày 20/6/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Quyết định số 3343/QĐ-UBND ngày 16 tháng 6 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Quận 6 về việc thu hồi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai. Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tới các tổ chức, cơ quan, đơn vị biết và ...
Thông báo biểu thu phí, lệ phí  (23/06/2017)
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo biểu thu phí, lệ phí bao gồm: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; Phí khai thác và sử dụng tư liệu đo đạc và bản đồ; Phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; Phí cung cấp thông tin; phí đăng ký giao ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm