■  Thông báo cấp GCN Khu nhà ở tại phường 22, quận Bình Thạnh cho Công ty Cổ phần Vinhomes (đợt 4).  (20/03)
■  Bộ TN&MT họp triển khai Kế hoạch thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn  (20/03)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH03733 ngày 29 tháng 04 năm 2016  (19/03)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 00206/15 ngày 06 tháng 02 năm 2009  (19/03)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 02436 ngày 15 tháng 11 năm 2013  (19/03)
■  Thông báo hủy bỏ trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BS 790414, số vào sổ CH08149 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014  (19/03)
■  Thông báo hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01043 ngày 11 tháng 10 năm 2013 do UBND quận Tân Phú cấp  (19/03)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00076 ngày 09 tháng 02 năm 2012 do UBND quận Tân Phú cấp  (19/03)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01468 ngày 22 tháng 12 năm 2014 do UBND quận Tân Phú cấp  (19/03)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BH 103714, số vào sổ CH05695 ngày 04/11/2011 do UBND Quận 7 cấp  (19/03)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
4
0
6
8
4
3
Công tác quản lý đất đai 20 Tháng Ba 2019 9:03:30 CH
Thông báo cấp GCN Khu nhà ở tại phường 22, quận Bình Thạnh cho Công ty Cổ phần Vinhomes (đợt 4).  (20/03/2019)
Liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất Khu nhà ở tại phường 22, quận Bình Thạnh do Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Tân Liên Phát làm chủ đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1793/STNMT-QLĐ ngày 26 tháng 02 năm 2018 có ý kiến thẩm định đủ điều kiện cấp ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH03733 ngày 29 tháng 04 năm 2016  (19/03/2019)
Ngày 25/02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 152/QĐ-STNMT-HGCN thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH03733 ngày 29 tháng 04 năm 2016 do UBND huyện Củ Chi cấp cho bà Nguyễn Thị Thanh Mai, đối với thửa đất số 271, tờ bản đồ số 36, xã Hòa Phú, huyện ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 00206/15 ngày 06 tháng 02 năm 2009  (19/03/2019)
Ngày 25/02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 151/QĐ-STNMT-HGCN thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 00206/15 ngày 06 tháng 02 năm 2009 cho bà Trần Ngọc Liên đối với thửa đất số 896 tờ bản đồ số 54 xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Lý do: bà Trần Ngọc Liên đã làm mất bản chính trang bổ sung ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 02436 ngày 15 tháng 11 năm 2013  (19/03/2019)
Ngày 25/02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 150/QĐ-STNMT-HGCN thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 02436 ngày 15 tháng 11 năm 2013 cấp cho bà Hồ Thị Thanh Thủy, đối với thửa đất số 632 tờ bản đồ số 1 xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi. Lý do: bà ...
Thông báo hủy bỏ trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BS 790414, số vào sổ CH08149 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014  (19/03/2019)
Ngày 25/02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 149/QĐ-STNMT-HGCN thông báo hủy bỏ trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BS 790414, số vào sổ CH08149 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014 do UBND huyện Củ Chi cấp cho ông Lương Trung ...
Thông báo hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01043 ngày 11 tháng 10 năm 2013 do UBND quận Tân Phú cấp  (19/03/2019)
Ngày 25/02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 148/QĐ-STNMT-HGCN thông báo hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01043 ngày 11 tháng 10 năm 2013 do UBND quận Tân Phú cấp cho bà Thái Thị Ánh Ngọc đối với căn nhà số 62 Nguyễn Sơn, ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00076 ngày 09 tháng 02 năm 2012 do UBND quận Tân Phú cấp  (19/03/2019)
Ngày 25/02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 147/QĐ-STNMT-HGCN thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00076 ngày 09 tháng 02 năm 2012 do UBND quận Tân Phú cấp cho bà Thái Thị Ánh Ngọc đối với căn nhà số 15E Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01468 ngày 22 tháng 12 năm 2014 do UBND quận Tân Phú cấp  (19/03/2019)
Ngày 25/02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 146/QĐ-STNMT-HGCN thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01468 ngày 22 tháng 12 năm 2014 do UBND quận Tân Phú cấp cho ông Lê Quang Đức, bà Phan Thị Hương đối với căn nhà số 31/1 Huỳnh Thiện Lộc, phường ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BH 103714, số vào sổ CH05695 ngày 04/11/2011 do UBND Quận 7 cấp  (19/03/2019)
Ngày 25/02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 145/QĐ-STNMT-HGCN thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BH 103714, số vào sổ CH05695 ngày 04/11/2011 do UBND Quận 7 cấp ngày 04/11/2011 cho ông (bà) Huỳnh Quí – Nguyễn Thị Kim, đối với thửa đất ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 18050/2003 ngày 12 tháng 12 năm 2003 do UBND quận Gò Vấp cấp  (19/03/2019)
Ngày 25/02/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 144/QĐ-STNMT-HGCN thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 18050/2003 ngày 12 tháng 12 năm 2003 do UBND quận Gò Vấp cấp cho ông Võ Văn Bia (chết năm 1999) và bà Trần Thị Kha, đối với thửa đất số 36, tờ bản đồ số 156, Phường 11, quận Gò ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm