■  Thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BP 443607, số vào sổ CT28340  (01/03)
■  Ngày 21 tháng 02 năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 541/QĐ-UBND về công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Địa chất và Khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường  (01/03)
■  Công khai đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư “Xây dựng mở rộng Trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt" tại số 629 đường Bình Đông, Phường 13, Quận 8 của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực Quận 8  (01/03)
■  Rà soát, cập nhật, hoàn chỉnh nội dung, hồ sơ Quy hoạch TPHCM thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050  (01/03)
■  Quy định về mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2024 - 2029  (01/03)
■  Ban hành Kế hoạch ứng phó sự cố chất thải  (01/03)
■  Công khai đề xuất cấp giấy phép môi trường dự án đầu tư “Xây dựng mới trường tiểu học Nguyễn Huệ" tại địa chỉ số 71-93-95A đường Lê Thị Riêng, phường Bến Thành, Quận 1 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 1  (01/03)
■  TP HCM đẩy mạnh chuyển đổi số  (29/02)
■  Tiếp tục thúc đẩy thực hiện hiệu quả Đề án 06  (29/02)
■  Năm 2025, các hoạt động hành chính TP.HCM sẽ thực hiện trên nền tảng số  (29/02)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
0
6
2
9
1
8
Công tác quản lý đất đai 03 Tháng Ba 2024 5:25:28 CH
Thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BP 443607, số vào sổ CT28340  (01/03/2024)
Ngày 27/02/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 39/QĐ-VPĐK-ĐK về việc thu hồi và hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có số phát hành BP 443607, số vào sổ CT28340 ngày 23 tháng 12 năm 2013 (kèm theo Giấy chứng nhận này có Trang bổ sung số 01) do Sở Tài nguyên và Môi ...
Thông tin Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai  (26/02/2024)
Căn cứ đề nghị công khai của Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố về các Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai do Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố chuyển Chi Cục Thuế Thành phố Thủ Đức để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Trang thông thông điện ...
Thông tin Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai  (26/02/2024)
Căn cứ đề nghị công khai của Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố về các Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai do Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố chuyển Chi Cục Thuế Quận Bình Tân để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Trang thông thông điện tử ...
Thông tin Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai  (26/02/2024)
Căn cứ đề nghị công khai của Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố về các Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai do Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố chuyển Cục Thuế Thành phố; Sở Tài chính để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Trang thông thông ...
Thông tin Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai  (26/02/2024)
Căn cứ đề nghị công khai của Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố về các Phiếu chuyển thông tin để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai do Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố chuyển Chi Cục Thuế Thành phố Thủ Đức để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên Trang thông thông điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và ...
Về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSDĐ, bán nhà ở của chủ đầu tư  (20/02/2024)
Về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSDĐ, bán nhà ở của chủ đầu tư đối với 34 căn Biệt thự tại khu BT3a, BT3b, BT4b, BT5, BT6a thuộc dự án Khu nhà ở Nguyên Sơn, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh của Công ty Cổ phần NNH Mizuki
Về kết quả kiểm tra hiện trạng sử dựng đất, nhà ở, công trình xây dựng và điều kiện chuyển nhượng QSDĐ, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án Khu dân cư Lô số 7 - Khu 6B xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh của Công ty Cổ phần Đầu tư - Kinh doanh nhà  (20/02/2024)
Xem tại đây
Thông báo thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (16/02/2024)
Ngày 05/02/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Thông báo số 1217/TB-STNMT-VPĐK về việc thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00112/1a cấp ngày 19 tháng 01 năm 2009 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho khu đất tại số 152 Trần Phú, Phường 4, Quận 5. Xem chi tiết tại đây
Thông báo thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00112/1a cấp ngày 19 tháng 01 năm 2009 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho khu đất tại số 152 Trần Phú, Phường 4, Quận 5  (15/02/2024)
Ngày 05/02/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông báo số 1217/TB-STNMT-VPĐK về việc thu hồi và hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00112/1a cấp ngày 19 tháng 01 năm 2009 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho khu đất tại số 152 Trần Phú, Phường 4, Quận 5 Căn cứ Quyết định số 121/QĐ-UB ngày 18 tháng 7 ...
Công bố danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn TPHCM năm 2022  (06/02/2024)
Ngày 31/01/2024, UBND TPHCM đã ban hành Quyết định số 366/QĐ-UBND công bố Danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022, theo đó: Văn phòng UBND TP có trách nhiệm công bố Danh mục thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường lên Trang thông tin điện tử của TPHCM. Địa chỉ truy cập: ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm