• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
2
7
8
2
9
Công tác quản lý môi trường 27 Tháng Bảy 2021 6:13:29 SA
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung đính kèm Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số 6237 ngày 25/06/2004 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp  (21/06/2021)
Ngày 18/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 87/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Trang bổ sung đính kèm Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất số 6237 ngày 25/06/2004 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp cho ông Đặng Minh Khoa và bà Huỳnh Thị Dư (đăng ký thay đổi chủ sử dụng được Ủy ban nhân dân Quận 12 xác nhận ...
Thông báo chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường  (04/06/2021)
Ngày 28/5/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1061/QĐ-BTNMT về chứng nhận “Trung Tâm Môi trường và Sinh thái Ứng dụng”, địa chỉ tại số 76/19 Tây Hòa, phường Phước Long A, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, đã đăng ký hoạt động thử nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường (số đăng ký 064/TN-QTMT) theo quy ...
Thông báo tiếp nhận báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020  (26/05/2021)
Ngày 25/5/2021, Sở Tài nguyên và Môi tường ban hành Thông báo số 4028/TB-STNMT-VP về thông báo thời gian tiếp nhận báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020 như sau: Theo hướng dẫn tại điểm c, khoản 1, Điều 37 Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định chi tiết thi hành một số ...
Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 – năm 2021  (25/05/2021)
  
Thực hiện Quyết định số 1542/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 cảu Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Quy chế Giải thưởng thành phố Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 1429/KH-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 4 – năm 2021. 1. Quy chế Giải thưởng Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh. ...
Công bố Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  (19/05/2021)
Ngày 05/02/2021, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 262/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thực hiện công bố Quyết định số 262/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Kế hoạch ...
Quyết định số 820/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường  (12/05/2021)
Ngày 29/4/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 820/QĐ-BTNMT về Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình tăng cường năng lực và hiện đại hóa cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ quản lý tài nguyên, môi trường biển và hải đảo đến năm 2030 Nội dung chi tiết tại đây: Quyết định số 820/QĐ-BTNMT Văn phòng Sở
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CC 503943, số vào sổ cấp GCN: CH2515 ngày 19/10/2015, kèm trang bổ sung số 1 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp  (14/04/2021)
Ngày 13/4/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 278/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CC 503943, số vào sổ cấp GCN: CH2515 ngày 19/10/2015, kèm trang bổ sung số 1 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp cho ông (bà) Trần Văn Chiến – Lê ...
Thông tin các đơn vị vận chuyển bùn hầm cầu  (26/01/2021)
Để tăng cường việc quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải thông tin danh sách các đơn vị thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu về nhà máy xử lý của Công ty Hòa Bình 06 tháng cuối năm 2020. ...
Chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường  (14/08/2020)
Ngày 31/7/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1678/QĐ-BTNMT chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với Chi nhánh Viện Dầu khí Việt Nam – Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển an toàn và môi trường dầu khí. Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ...
Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020  (04/08/2020)
Thực hiện Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm