■  01/ Thông tin khu đất cần thẩm đinh  (21/01)
■  Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 21/01/2021  (21/01)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 03126/2004 ngày 02/6/2004 do Ủy ban nhân dân Quận 7 cấp  (21/01)
■  Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01632 QSDĐ ngày 08/9/1998 do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp  (21/01)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02458 QSDĐ/H-UBND ngày 14/9/1999 do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp  (21/01)
■  Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng  (19/01)
■  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Tuần 3: Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021  (18/01)
■  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Tuần 2: Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021  (08/01)
■  Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và 05 năm 2016-2020; Triển khai nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 05 năm 2020 - 2025 ngành Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh  (08/01)
■  Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 31/12/2020  (31/12)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
1
3
4
5
7
1
Công tác quản lý môi trường 25 Tháng Giêng 2021 5:36:14 SA
Chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường  (14/08/2020)
Ngày 31/7/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1678/QĐ-BTNMT chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm và đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường đối với Chi nhánh Viện Dầu khí Việt Nam – Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển an toàn và môi trường dầu khí. Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ...
Điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường năm 2020  (04/08/2020)
Thực hiện Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23 tháng 4 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra; Quyết định số 1527/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài ...
Danh sách các đơn vị vận chuyển bùn hầm cầu  (16/07/2020)
Để tăng cường việc quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải thông tin danh sách các đơn vị thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu về nhà máy xử lý của Công ty Hòa Bình 06 tháng đầu năm 2020. Đính kèm danh sách tại đây. Phòng ...
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND  (13/05/2020)
Căn cứ Thông báo số 94/TB-VP ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về kết luận của Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố về quy định phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn, Sở Tài nguyên và Môi trường đã dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 12/2019/QĐ-UBND ngày 17/05/2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về ...
Công bố Quyết định phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  (05/03/2020)
Ngày 17/01/2020, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 146/QĐ-BTNMT về việc phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2020. Theo Kế hoạch được phê duyệt, trong năm 2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai các cuộc thanh tra như: Thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về đất đai, môi trường và tài nguyên nước đối ...
Danh sách các đơn vị thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu  (06/02/2020)
Để tăng cường việc quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải thông tin danh sách các đơn vị thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu về nhà máy xử lý của Công ty CP DV MT ĐT Hòa Bình 06 tháng cuối năm 2019. Đính kèm danh sách tại ...
Tuyên truyền và tham gia hoạt động tham vấn cộng đồng bình chọn sự kiện ngành TN&MT năm 2019  (23/12/2019)
Thực hiện Quy chế bình xét, công bố các sự kiện ngành tài nguyên và môi trường hằng năm ban hành tại Quyết định số 2601/QĐ-BTNMT ngày 23/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, năm 2019, Bộ tiếp tục đổi mới thực hiện công tác bình chọn, công bố sự kiện của Ngành thông qua hoạt động đăng tải, tham vấn cộng đồng trên hệ thống bình ...
Danh sách các đơn vị thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu  (17/10/2019)
Để tăng cường việc quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải thông tin danh sách các đơn vị thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu về nhà máy xử lý của Công ty CP DV MT ĐT Hòa Bình 06 tháng đầu năm 2019. Đính kèm danh sách tại đây. Văn phòng Sở ...
Hãy hưởng ứng phong trào Chống rác thải nhựa, NÓI KHÔNG VỚI TÚI NI-LÔNG VÀ SẢN PHẨM NHỰA DÙNG MỘT LẦN – THAY ĐỔI VÌ MỘT TƯƠNG XANH  (09/08/2019)
Ô nhiễm chất thải nhựa hiện nay được xem là vấn nạn toàn cầu và là mối quan tâm lớn nhất trên thế giới và tại Việt Nam. Hưởng ứng phát động của Bộ Tài nguyên và Môi trường, phong trào “Chống lại rác thải nhựa” được lan rộng khắp các tỉnh thành Việt Nam và tại Thành phố Hồ Chí Minh. Với đặc tính nhẹ, bền, tiện lợi và rẻ tiền, ...
Công bố điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường  (21/06/2019)
Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 273/TTr-VP ngày 27 tháng 5 năm 2019 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công bố điều chỉnh kế hoạch trên Website của Sở và gởi bản sao điều chỉnh kế hoạch cho các đối tượng ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm