• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
4
7
0
3
5
3
Công tác quản lý môi trường 26 Tháng Ba 2019 3:24:10 CH
Phổ biến phim tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa  (26/03/2019)
Thực hiện Quyết định 787/QĐ-UBND ngày 04/3/2019 về Ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; Thực hiện hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và ...
Công bố Kế hoạch thanh tra tài nguyên và môi trường năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  (01/03/2019)
Thực hiện Công văn số 705a/TTr-VP, ngày 26 tháng 11 năm 2018 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định số 3549/QĐ-BTNMT phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường đến các tổ chức, cá nhân được biết. Đính kèm Quyết định số 3549/QĐ-BTNMT tại ...
Thông báo tổ chức Hội nghị triển khai, hướng dẫn Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố quy định về phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (07/01/2019)
Nhằm quán triệt đầy đủ, đúng tinh thần, nội dung, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, quy định của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn. Đảm bảo, đồng bộ thống nhất nội dung tuyên truyền, hướng dẫn Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành ...
Danh sách các chủ xe vận chuyển bùn hầm cầu  (12/09/2018)
Để tăng cường việc quản lý hoạt động thu gom, vận chuyển bùn hầm cầu trên địa bàn thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải thông tin danh sách các chủ xe thug om, vận chuyển bùn hầm cầu về nhà máy xử lý của Công ty CP DV MT ĐT Hòa Bình 06 tháng đầu năm 2018. Đính kèm danh sách tại đây. Văn phòng Sở
Lấy ý kiến cộng đồng “Lập nhiệm vụ quy hoạch và lập đồ án quy hoạch xử lý chất thải rắn thành phố hồ chí minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050”  (10/09/2018)
Thành phố Hồ Chí Minh là đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ có vị trí quan trọng của cả nước; đầu mối giao lưu quốc tế; trung tâm công nghiệp, dịch vụ đa lĩnh vực của khu vực và Đông Nam Á. Cùng với sự phát triển về kinh tế, xã hội mạnh mẽ, lượng chất thải rắn phát sinh cũng không ...
Sở Tài nguyên và Môi trường TP. HCM triển khai thực hiện trả kết quả giải quyết hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đối với một số thủ tục hành chính  (06/09/2018)
Triển khai Kế hoạch số 1452/KH-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về thực hiện Quyết định số 45/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, kể từ ngày 10 tháng 9 năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi ...
Thông báo thời gian gia hạn nộp báo cáo quản lý CTNH định kỳ năm 2017  (31/08/2018)
Căn cứ Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại, theo đó chủ nguồn thải có trách nhiệm nộp báo cáo quản lý CTNH định kỳ hàng năm về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo. Việc thống kê khối lượng CTNH trên địa bàn thành phố được thu ...
Thông báo đăng ký tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (31/08/2018)
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến tất cả các nhà đầu tư quan tâm công tác xử lý chất thải rắn, đăng ký đấu thầu xử lý rác sinh hoạt trên địa bàn thành phố như sau: Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tổng hợp ý kiến của một số Bộ ngành liên quan (Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Xây dựng; Bộ Khoa học ...
Rà soát, báo cáo phụ lục số liệu theo yêu cầu Công văn số 05/CV/BCĐ của Ban chỉ đạo sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW  (23/08/2018)
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại công văn số 8580/VP-ĐT ngày 08 tháng 8 năm 2018 “giao Sở Tài nguyên và Môi trường (Thường trực Ban chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó biến đổi khí hậu thành phố) rà soát, hoàn chỉnh dự thảo, trình Ủy ban nhân dân Thành phố trước ngày 15 tháng 8 năm 2018”, Sở Tài nguyên và Môi ...
Hội nghị: “Cách thức các thành phố ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai"  (23/07/2018)
Hội nghị các Thành phố Châu Á – Thái Bình Dương 2018 sẽ được diễn ra tại Fukuoka (Nhật Bản) vào ngày 2/8/2018, với Chủ đề “Cách thức các thành phố ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai". Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Trần Vĩnh Tuyến – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố sẽ tham dự và báo cáo tại Hội nghị. Dưới đây là đoạn ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm