• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
5
3
2
3
4
4
2
Công tác quản lý đất đai 10 Tháng Năm 2021 12:48:30 CH
Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai (sửa đổi)  (29/04/2021)
Căn cứ Quyết định số 548/QĐ-BCĐ ngày 29 tháng 12 năm 2020 về việc ban hành Kế hoạch tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng dự án Luật Đất đai (sửa đổi) của Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai và xây dựng Dự án Luật Đất đai sửa đổi và thực hiện Công văn số 1002/UBND-NCPC ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CM 664939 số vào sổ cấp GCN: CH 06282 ngày 30/11/2018 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp  (08/03/2021)
Ngày 04/02/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 71/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CM 664939 số vào sổ cấp GCN: CH 06282 ngày 30/11/2018 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp cho ông Nguyễn Đình Dương và bà Lê Thị Mỹ Kiều, đối với ...
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BE 009576; số vào sổ cấp GCN: CH 01326 ngày 20/6/2011 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp  (08/03/2021)
Ngày 02/02/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 67/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BE 009576; số vào sổ cấp GCN: CH 01326 ngày 20/6/2011 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp cho bà Lê Thị Minh Hiền, đối với ...
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BX 117191; số vào sổ cấp GCN: CH 08072 ngày 12/02/2015 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp  (08/03/2021)
Ngày 22/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 23/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BX 117191; số vào sổ cấp GCN: CH 08072 ngày 12/02/2015 do Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp cấp cho ông Trần Văn Năm và bà Đoàn ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00281/21 ngày 27/01/2005 do Ủy ban nhân dân Quận 10 cấp  (08/03/2021)
Ngày 26/02/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 126/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00281/21 ngày 27/01/2005 do Ủy ban nhân dân Quận 10 cấp cho bà Đỗ Thị Vân, đăng kí thay đổi chủ sở hữu cho bà Ngô Thị Lệ Thủy, bà Ngô Kim Tuyền và bà Ngô Kim Huyền ngày 31 tháng 8 năm 2009 đối với thửa 49 ...
Thông báo cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở tại dự án Khu nhà ở 1,34 ha phường Bình An, thành phố Thủ Đức  (02/03/2021)
Ngày 26/02/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Văn bản số 1380/STNMT-QLĐ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người mua nhà ở, nhận quyền sử dụng đất ở tại dự án Khu nhà ở 1,34 ha phường Bình An, thành phố Thủ Đức, nêu dung Văn bản như sau: Sở Tài nguyên và Môi trường ...
13/ Thông tin khu đất cần thẩm định  (01/03/2021)
1. Pháp lý Ngày 05 tháng 9 năm 2011, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 4209/QĐ-UBND về cho Công ty TNHH Thương mại xây dựng Lê Thành được chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng chung cư cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân với nội dung: “Điều 1: Chấp thuận cho Công ty TNHH ...
12/ Thông tin khu đất cần thẩm định  (01/03/2021)
Pháp lý Ngày 29 tháng 6 năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 3491/UBND-ĐTMT cho Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành chuyển mục đích sử dụng đất đầu tư xây dựng chung cư cao tầng tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân. “Điều 1: Chấp thuận cho Công ty TNHH Thương mại xây dựng Lê Thành chuyển mục đích sử dụng 31.953,4m2 ...
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01020 ngày 05/3/2012 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp  (24/02/2021)
Ngày 01/02/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 59/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01020 ngày 05/3/2012 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp cho ông Hoàng Đức Chính và bà Nguyễn Kim Dung, đối với nhà đất tại số ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 688940 (CS 13429) do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp  (18/02/2021)
Ngày 28/01/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 55/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CO 688940 (CS 13429) do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 19/9/2019 cho ông Phạm Thanh Điền, bà Nguyễn Thị Kim, có vị trí thuộc thửa 631, tờ bản đồ số 33 ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm