■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số H01509/2009/Bình Hưng Hòa  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 15267/97  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H02430  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09033  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01921  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09934  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH.27541.10.000158  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09971  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00524  (20/11)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00048  (20/11)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
8
3
5
4
2
9
2
Công tác quản lý đất đai 20 Tháng Mười Một 2019 10:31:47 CH
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số H01509/2009/Bình Hưng Hòa  (20/11/2019)
Ngày 04/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 973/QĐ-STNMT-HGCN hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số H01509/2009/Bình Hưng Hòa ngày 09/12/2009 do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân cấp cho ông Nguyễn Mạnh Hà và bà Trần Ngọc Hòa, thuộc thửa đất số 14, tờ bản đồ số 123 (TL 2005) phường Bình Hưng ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 15267/97  (20/11/2019)
Ngày 04/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 972/QĐ-STNMT-HGCN hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 15267/97 ngày 27/12/1997 do UBND thành phố Hồ Chí Minh cấp cho bà Hà Ngọc Tường Vy đối với thửa đất số 520 tờ bản đồ số 8 (sơ đờ nền), diện tích đất ở tại đô thị 193,0m2, căn nhà số 271 Tân ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H02430  (20/11/2019)
Ngày 04/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 971/QĐ-STNMT-HGCN hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H02430 ngày 15/8/2005 do Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh cấp cho bà Trần Thị Loan đối với nhà đất tại số 5F Cư xá Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình Thạnh; thuộc thửa đất số: 51, tờ bản đồ số: 6, bản đồ địa ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09033  (20/11/2019)
Ngày 01/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 970/QĐ-STNMT-HGCN hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09033 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 12/02/2018 cho ông Nguyễn Chánh Thi, đối với thửa đất số 173, tờ bản đồ số 58 (theo BĐ ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01921  (20/11/2019)
Ngày 01/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 969/QĐ-STNMT-HGCN hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01921 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp ngày 16/8/2017 cho bà Trần Thị Kim Loan, đối với thửa đất số 580, tờ bản đồ số 50 (Theo BĐ KTS), xã Phạm Văn Cội, ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09934  (20/11/2019)
Ngày 01/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 968/QĐ-STNMT-HGCN hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09934 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 21/8/2018 cho bà Phạm Thị Hoa, đối với thửa đất số 96, tờ bản đồ số 57 (theo BĐ KTS), ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH.27541.10.000158  (20/11/2019)
Ngày 01/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 967/QĐ-STNMT-HGCN hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH.27541.10.000158 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp ngày 11/05/2010 cho ông Lê Phong Sang đối với thửa đất số 61, tờ bản đồ số 16, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi (Theo tài ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09971  (20/11/2019)
Ngày 01/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 966/QĐ-STNMT-HGCN hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS09971 do Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 27 tháng 8 năm 2018 cho bà Nguyễn Thị Ngọc Thúy, đăng ký thay đổi chủ vào ngày 24/10/2018 ...
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00524  (20/11/2019)
Ngày 01/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 965/QĐ-STNMT-HGCN hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH00524 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp ngày 23 tháng 8 năm 2010 cho bà ngô Thị tuyết, đối với thửa đất số 624, tờ bản đồ số 07, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00048  (20/11/2019)
Ngày 01/11/2019, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 964/QĐ-STNMT-HGCN hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00048 do Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn cấp ngày 19 tháng 01 năm 2015 cho bà Cao Thanh Huyền tại thửa 410, tờ bản đồ số 2, diện tích đất 489,5m2, mục đích ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm