■  01/ Thông tin khu đất cần thẩm đinh  (21/01)
■  Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 21/01/2021  (21/01)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 03126/2004 ngày 02/6/2004 do Ủy ban nhân dân Quận 7 cấp  (21/01)
■  Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01632 QSDĐ ngày 08/9/1998 do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp  (21/01)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02458 QSDĐ/H-UBND ngày 14/9/1999 do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp  (21/01)
■  Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng  (19/01)
■  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Tuần 3: Từ ngày 18/01/2021 đến ngày 24/01/2021  (18/01)
■  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG - Tuần 2: Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021  (08/01)
■  Tài liệu Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và 05 năm 2016-2020; Triển khai nhiệm vụ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ 05 năm 2020 - 2025 ngành Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh  (08/01)
■  Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 31/12/2020  (31/12)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
1
3
4
6
9
5
Công tác quản lý đất đai 25 Tháng Giêng 2021 5:54:40 SA
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 03126/2004 ngày 02/6/2004 do Ủy ban nhân dân Quận 7 cấp  (21/01/2021)
Ngày 10/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 992/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 03126/2004 ngày 02/6/2004 do Ủy ban nhân dân Quận 7 cấp cho bà Nguyễn Thị Ánh – đại diện đứng đơn khai trình cho ông Nguyễn Ngọc Thái và bà Huỳnh Thị Biên, đối với nhà đất số ...
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01632 QSDĐ ngày 08/9/1998 do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp  (21/01/2021)
Ngày 31/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1077/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 01632 QSDĐ ngày 08/9/1998 do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp cho ông Đặng Ngọc Hãng, đối với thửa đất số 240, tờ bản đồ số 16 (theo tài liệu bản đồ 02/CT-UB), xã Phước Hiệp, huyện ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02458 QSDĐ/H-UBND ngày 14/9/1999 do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp  (21/01/2021)
Ngày 31/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1076/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02458 QSDĐ/H-UBND ngày 14/9/1999 do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp cho ông Trịnh Quang Nam đối với thửa đất số 1725, 1726, tờ bản đồ số 04 (theo tài liệu bản đồ 02/CT-UB), xã Phước Kiển, huyện Nhà ...
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH03038 ngày 11/9/2013 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp  (30/11/2020)
Ngày 30/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 957/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Trang bổ sung của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CH03038 ngày 11/9/2013 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp cho ông Trần Nia, đối với thửa đất số 860 tờ 50 (BĐKTS), XÃ Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi. Lý do: ông Trần Nia đã làm mất bản ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01607 ngày 25/5/2012 do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức cấp  (30/11/2020)
Ngày 30/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 956/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01607 ngày 25/5/2012 do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức cấp cho ông (bà) Nguyễn Xuân Phong – Lê Thị Minh Hải tại nhà số 158/1/7 Đường số 11, khu phố 5 thuộc ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 557246 (số vào sổ H02344) ngày 09/5/2006 do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức cấp  (30/11/2020)
Ngày 30/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 955/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AE 557246 (số vào sổ H02344) ngày 09/5/2006 do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức cấp cho ông Mai Văn Thấy (chết năm 2002) và bà Lê Thị Lành tại vị trí một phần thửa đất số 20, tờ bản đồ số 20 (Tài liệu đo năm ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS00038 ngày 07/01/2016 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp  (30/11/2020)
Ngày 30/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 954/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CS00038 ngày 07/01/2016 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho ông Hoàng Đăng Khoa và bà Nguyễn Thị Như đối với căn nhà số 291/40/2 Trường Chinh, thuộc ...
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 377633 (H 00475/26857) ngày 31/10/2005 do Ủy ban nhân dân Quận 9 cấp  (30/11/2020)
Ngày 30/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 953/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Trang bổ sung số của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AD 377633 (H 00475/26857) ngày 31/10/2005 do Ủy ban nhân dân Quận 9 cấp hiện nay do ông Nguyễn Việt Trường đứng tên chủ sử dụng đối với phần đất tại phường Long Phước, Quận 9, TPHCM; ...
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung số 01 đính kèm Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số ngày 710/2009/UB-GCN ngày 20/4/2009 do Ủy ban nhân dân Quận 1 cấp  (30/11/2020)
Ngày 30/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 952/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Trang bổ sung số 01 đính kèm Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số ngày 710/2009/UB-GCN ngày 20/4/2009 do Ủy ban nhân dân Quận 1 cấp cho ông Trần Văn Phong, bà Nguyễn Thị Bạch Nga đối với căn nhà số 266 đường Bùi Viện, ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 797692710000412, hố sơ gốc số 1222/2008/GCN-UB ngày 06/10/2008 do UBND Quận 2 cấp  (30/11/2020)
Ngày 30/11/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 951/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số 797692710000412, hố sơ gốc số 1222/2008/GCN-UB ngày 06/10/2008 do UBND Quận 2 cấp cho bà Nguyễn Thị Bảnh, có vị trí thuộc thửa đất số 536, tờ bản đồ số ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm