• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
2
8
8
3
3
Công tác quản lý đất đai 27 Tháng Bảy 2021 7:09:01 SA
Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK096755, số vào sổ cấp GCN: CS18241/DA ngày 29/12/2017 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp  (21/07/2021)
Ngày 09/7/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 99/QĐ-STNMT-HGCN về thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK096755, số vào sổ cấp GCN: CS18241/DA ngày 29/12/2017 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho ông bà Vũ Công Nam – Phạm Anh Thư, đối với căn hộ số 17.02 ...
Thông báo mất phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (07/07/2021)
Ngày 02/7/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 5035/TB-STNMT-QLĐ thông báo mất phôi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, theo đó, trong quá trình luân chuyển, giải quyết hồ sơ đã làm thất lạc 01 phôi Giấy chứng nhận có số phát hành CK267756. Để phòng ngừa việc sử ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành Ah 646462, số vào sổ 00537/2007 ngày 14/3/2007 do Ủy ban nhân dân Quận 7 cấp  (07/07/2021)
Ngày 23/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 99/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành Ah 646462, số vào sổ 00537/2007 ngày 14/3/2007 do Ủy ban nhân dân Quận 7 cấp cho ông Huỳnh Duy Quý; Đăng ký thay đổi chủ sử dụng ngày 04 tháng 4 năm 2011 cho ông Huỳnh Duy Dương đối với căn hộ số 84 ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT09148, số CT09149; số CT09150 và số CT 09151 ngày 27/10/2011 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp  (07/07/2021)
Ngày 21/06/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 652/QĐ-STNMT-VPĐK về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT09148, số CT09149; số CT09150 và số CT 09151 ngày 27/10/2011 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp. Lý do: Công ty Cổ phần Hồng Lam Nguyễn Kiệm đã ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 01764 QSDĐ/Q12/2000 ngày 13/3/2000 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp và trang bổ sung đính kèm  (21/06/2021)
Ngày 18/06/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 89/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 01764 QSDĐ/Q12/2000 ngày 13/3/2000 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp và trang bổ sung đính kèm cho bà Nguyễn Thị Mười, đăng ký biến động cho bà Nguyễn Hoàng Mai theo xác nhận số 1068/TX ngày 13/8/2007, ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH02048 ngày 25/9/2012 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp  (21/06/2021)
Ngày 18/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 88/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH02048 ngày 25/9/2012 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp cho ông Lê Văn Hải và bà Nguyễn Thị Hồng Vân, thuộc thửa đất số 637 tờ bản đồ số 29, địa chỉ: 12D, khu ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH06889 ngày 03/6/2014 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp  (21/06/2021)
Ngày 18/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 86/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH06889 ngày 03/6/2014 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp đứng tên ông Phạm Bé Xil (đăng ký thay đổi chủ sử dụng theo hồ sơ số 007493.CN.001 ngày ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 3730 ngày 13/06/2003 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp  (21/06/2021)
Ngày 18/06/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 85/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 3730 ngày 13/06/2003 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp cho ông Hoàng Ngọc Ninh và bà Nguyễn Thị Chinh, đăng ký biến động cho ông Hoàng Thái Bảo ngày 09 tháng 10 năm 2003, đối với thửa đất ...
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung đính kèm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ CH02308 ngày 07/02/2013 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp  (21/06/2021)
Ngày 18/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 84/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Trang bổ sung đính kèm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ CH02308 ngày 07/02/2013 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp đứng tên ông Trâng Hoàng Hiếu và bà Phạm Thị Ngọc Việt, đối với thửa đất ...
Thông báo hủy bỏ Trang bổ sung đính kèm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ CH06573 ngày 04/6/2014 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp  (21/06/2021)
Ngày 18/6/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 83/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Trang bổ sung đính kèm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số vào sổ CH06573 ngày 04/6/2014 do Ủy ban nhân dân Quận 12 cấp cho Ông Trần Ngọc Tùng, đăng ký biến động cho ông Nguyễn Văn Tâm và bà ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm