• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
7
0
5
1
9
5
0
Công tác quản lý đất đai 24 Tháng Ba 2017 8:58:00 CH
Dự thảo các chỉ tiêu sử dụng đất cấp tỉnh đến năm 2020 của TP. HCM phân bổ trên địa bàn các quận, huyện  (15/03/2017)
Thực hiện Điều 49 Luật Đất đai năm 2013; Nghị quyết số 134/2016/QH13 ngày 09 tháng 04 năm 2016 của Quốc hội khóa XIII kỳ họp thứ 11 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) cấp quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã có Công văn số 1927/TTg-KTN ngày 02 tháng 11 năm 2016 về việc phân bổ chỉ tiêu sử ...
Danh sách hồ sơ xác định giá đất và tiến độ giải quyết  (13/03/2017)
Thông báo Danh sách Hồ sơ xác định giá đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và tiến độ giải quyết Để các cơ quan, đơn vị và người sử dụng đất có điều kiện theo dõi về tình hình giải quyết hồ sơ xác định giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường xin cung cấp các thông tin cần thiết của từng hồ sơ trên website đến ...
Thông báo hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (13/03/2017)
Ngày 07/3/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Thông báo số 03/TB-VPĐKĐĐ ngày 28/2/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đăk Nông về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện. Đính kèm Thông báo số 03/TB-VPĐKĐĐ. ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (07/03/2017)
Ngày 02/3/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Thông báo số 84/TB-VPĐKĐĐ ngày 16/2/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thống báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện. Đính kèm Thông báo số ...
Danh sách hồ sơ xác định giá đất và tiến độ giải quyết  (06/03/2017)
Thông báo Danh sách Hồ sơ xác định giá đất do Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận và tiến độ giải quyết Để các cơ quan, đơn vị và người sử dụng đất có điều kiện theo dõi về tình hình giải quyết hồ sơ xác định giá đất, Sở Tài nguyên và Môi trường xin cung cấp các thông tin cần thiết của từng hồ sơ trên website đến ...
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (01/03/2017)
Ngày 27/2/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Thông báo số 19/TB-VPĐK ngày 14/2/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thống báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện. Đính kèm Thông báo số 19/TB-VPĐK Văn phòng Sở
Góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và sửa đổi bổ sung.  (24/02/2017)
Căn cứ công văn số 179/TCQLDD-CSPC ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Tổng cục Quản lý đất đai v/v đề nghị góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định chi tiết Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật đất đai (Tải dự thảo Thông tư tại đây). ...
Hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  (22/02/2017)
Ngày 20/2/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Thông báo số 07/TB-VPĐK ngày 10/2/2017 của Sở Tài nguyên và MÔi trường tỉnh Bắc NInh về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thống báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện. Đính kèm Thông báo số 07/TB-VPĐK Văn phòng Sở
Hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở  (22/02/2017)
Ngày 20/2/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Quyết định số 1294/QĐ-UBND về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở số 5452/GCN/2009 ngày 23 tháng 11 năm 2009 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh. Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thống báo đến các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện. Đính ...
TP. HCM triển khai Nghị định 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ  (20/02/2017)
Ngày 20/2/2017, TP. HCM đã phối hợp với Tổng Cục quản lý đất đai tổ chức Hội nghị triển khai Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung 1 số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai năm 2013 cho cán bộ, công chức địa chính của 332 UBND phường, xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Chủ trì Hội ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm