■  Việt Nam và Nhật Bản: Thúc đẩy cơ chế tín chỉ chung (JCM) trở thành cơ chế toàn cầu  (16/08)
■  TPHCM dừng thu các khoản thu phí, lệ phí hết hiệu lực  (16/08)
■  Ban hành Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP  (16/08)
■  Thanh tra toàn diện việc bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu  (16/08)
■  Bổ sung các quy định về quản lý nhập khẩu và sử dụng phế liệu  (16/08)
■  Thông báo hủy bỏ trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CI 814674  (15/08)
■  Thông báo hủy bỏ trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 138/98 ngày 03 tháng 01 năm 1998  (15/08)
■  Thông báo hủy bỏ trang bổ sung số 01, 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 6696/QSDĐ/CQ ngày 05 tháng 11 năm 2001  (15/08)
■  Thông báo hủy bỏ trang bổ sung số 1 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00318/17 ngày 02 tháng 8 năm 2007  (15/08)
■  Thông báo hủy bỏ trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR 364995 (số vào sổ CH 04917) ngày 01 tháng 7 năm 2014  (15/08)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
3
1
7
3
5
8
9
Công tác quản lý đất đai 17 Tháng Tám 2018 10:38:48 SA
Ban hành Quy định mới về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP  (16/08/2018)
(HCM CityWeb) - UBND TP vừa ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn TP, có hiệu lực thi hành từ ngày 19/8/2018. Theo đó, hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đủ điều kiện tái định cư có thể chọn suất tái định cư hoặc nhận tiền tự lo chỗ ở ...
Thông báo hủy bỏ trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CI 814674  (15/08/2018)
Ngày 03/8/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 798/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành CI 814674, số vào sổ CH 05180 ngày 10 tháng 7 năm 2017 do Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức cấp cho ...
Thông báo hủy bỏ trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 138/98 ngày 03 tháng 01 năm 1998  (15/08/2018)
Ngày 01/8/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 795/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ trang bổ sung số 01 Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 138/98 ngày 03 tháng 01 năm 1998 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cấp cho ông/bà Nguyễn Văn Thọ - Nguyễn Thị Thanh Hoa, ...
Thông báo hủy bỏ trang bổ sung số 01, 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 6696/QSDĐ/CQ ngày 05 tháng 11 năm 2001  (15/08/2018)
Ngày 01/8/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 794/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ trang bổ sung số 01, 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 6696QSDĐ/ĐG (Số se6ri T824787) do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp ngày 05 tháng 11 năm 2011, đối với thửa đất số 376, 473, 375, 25, tờ bản đồ số 3, 1 (theo tài liệu bản ...
Thông báo hủy bỏ trang bổ sung số 1 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00318/17 ngày 02 tháng 8 năm 2007  (15/08/2018)
Ngày 01/8/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 793/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ trang bổ sung số 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H00318/17 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp ngày 02 tháng 8 năm 2007 cho bà Nguyễn Thị Ra, đối với thửa đất số 47, tờ bản đồ số 7, xã ...
Thông báo hủy bỏ trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR 364995 (số vào sổ CH 04917) ngày 01 tháng 7 năm 2014  (15/08/2018)
Ngày 31/07/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 790/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BR 364995 (số vào sổ CH 04917) do Ủy ban nhân dân Quận 2 cấp ngày 01 tháng 7 năm 2014 cho bà Lê Thị ...
Thông báo hủy bỏ trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 687/QSDĐ/CQ ngày 20 tháng 09 năm 2004 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp  (13/08/2018)
Ngày 30/07/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 788/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 687/QSDĐ/CQ ngày 20 tháng 09 năm 2004 do Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi cấp cho ông Đỗ Thanh Vân, thuộc thửa đất số 109, tờ bản đồ số 14 (Theo BĐ KTS), xã Tân ...
Thông báo hủy bỏ trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00050 QSDĐ/UB P.ALA ngày 15 tháng 11 năm 2004 do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân cấp  (13/08/2018)
Ngày 30/07/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 784/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 00050 QSDĐ/UB P.ALA ngày 15 tháng 11 năm 2004 do Ủy ban nhân dân quận Bình Tân cấp cho ông Lâm Tấn Nhã, thuộc thửa đất số 351-284, tờ bản đồ số 2 (TL02), ...
Thông báo hủy bỏ trang bổ sung số 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BV 559562, số vào sổ CT 42890 ngày 24 tháng 02 năm 2015 do Ủy ban nhân dân Thành phố cấp  (13/08/2018)
Ngày 30/07/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 777/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ trang bổ sung số 2 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BV 559562, số vào sổ CT 42890 ngày 24 tháng 02 năm 2015 do Ủy ban nhân ...
Thông báo hủy bỏ trang bổ sung số 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AĐ 385402, số vào sổ H 00490 ngày 28/2/2006 do Ủy ban nhân dân Quận 2 cấp  (13/08/2018)
Ngày 30/07/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 774/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ trang bổ sung số 1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số phát hành AĐ 385402, số vào sổ H 00490 ngày 28/2/2006 do Ủy ban nhân dân Quận 2 cấp cho bà Trần Ngọc Mỹ thuộc thửa đất số 504, tờ bản đồ số 64 (tài liệu ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm