■  Thông báo cấp GCN Khu nhà ở tại phường 22, quận Bình Thạnh cho Công ty Cổ phần Vinhomes (đợt 4).  (20/03)
■  Bộ TN&MT họp triển khai Kế hoạch thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn  (20/03)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH03733 ngày 29 tháng 04 năm 2016  (19/03)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số H 00206/15 ngày 06 tháng 02 năm 2009  (19/03)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH 02436 ngày 15 tháng 11 năm 2013  (19/03)
■  Thông báo hủy bỏ trang bổ sung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BS 790414, số vào sổ CH08149 do UBND huyện Củ Chi cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014  (19/03)
■  Thông báo hủy bỏ trang bổ sung số 01 của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01043 ngày 11 tháng 10 năm 2013 do UBND quận Tân Phú cấp  (19/03)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH00076 ngày 09 tháng 02 năm 2012 do UBND quận Tân Phú cấp  (19/03)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CH01468 ngày 22 tháng 12 năm 2014 do UBND quận Tân Phú cấp  (19/03)
■  Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số phát hành BH 103714, số vào sổ CH05695 ngày 04/11/2011 do UBND Quận 7 cấp  (19/03)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
5
4
0
6
5
8
0
Các công tác khác 20 Tháng Ba 2019 8:22:18 CH
Thông báo về việc tổ chức tuyển sinh trình độ Thạc sĩ khóa 02 - đợt 1 năm 2019  (27/02/2019)
  
Thông tin chi tiết tại đây Văn phòng Sở
Chương trình học bổng và chương trình lấy bằng thạc sĩ của Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu năm học 2019 - 2020  (22/11/2018)
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo chương trình học bổng và chương trình lấy bằng thạc sĩ của Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu năm học 2019 - 2020. Hạn chót nộp hồ sơ: Ngày 31 tháng 12 năm 2018. Việc chấp thuận cho theo học các chương trình trên và cấp học bổng được trường xem xét trên cơ sở ...
Điều chỉnh Kế hoạch thanh tra tài nguyên và môi trường năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường  (02/11/2018)
Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Công văn số 583/TTr-VP ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra tài nguyên và môi trường năm 2018. Nay Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện công bố Quyết định số 2964/QĐ-TNMT ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường để ...
Triển khai sử dụng chữ ký số trong Văn bản điện tử  (05/10/2018)
Căn cứ Công văn số 2994/UBND-KT ngày 18 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về sử dụng chữ ký số trong phát hành văn bản điện tử; Căn cứ Công văn số 5087/STNMT-VP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về sử dụng chữ ký số và phần mềm Quản lý văn bản trong phát hành văn bản điện tử; Căn ...
Thông báo tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước  (04/09/2018)
Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông báo tổ chức Hội nghị tập huấn công tác bảo vệ bí mật nhà nước dành cho: - Ban Giám đốc Sở; - Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở; - Toàn thể công chức các phòng khối cơ quan và Chi cục Bảo vệ Môi trường; - Văn thư các đơn vị trực thuộc Sở; Hội ...
Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018  (10/08/2018)
Thực hiện Kế hoạch số 7410/KH-STNMT-VP ngày 01 tháng 8 năm 2018 của Sở Tài nguyên và Môi trường về tổ chức thực hiện tuyển dụng viên chức năm 2018, Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng các vị trí sau: 1. Vị trí, số lượng tuyển ...
Rà soát tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường  (03/08/2018)
Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được văn bản số 3358/BTNMT-TCCB ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát tổ chức bộ máy ngành tài nguyên và môi trường. Để có cơ sở báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân 24 quận, huyện căn cứ Thông tư liên tịch số ...
Kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh  (24/07/2018)
Ngày 19 tháng 7 năm 2018, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường đã ký ban hành Quyết định số 1048/QĐ-STNMT-TTCNTT công bố Kiến trúc tổng thể công nghệ thông tin ngành tài nguyên và môi trường thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định nêu rõ các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở khi thực hiện các dự án liên quan đến ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài ...
Báo cáo số liệu thực hiện điều tra khảo sát phục vụ nghiên cứu khoa học  (04/06/2018)
Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh có nhận được Công văn số 468/ĐĐBĐVN-CSQL ngày 04/05/2018 của Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý Việt Nam về việc thực hiện điều tra, khảo sát phục vụ nghiên cứu khoa học của đề tài: “Nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, đề xuất nội dung quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực ...
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ  (22/05/2018)
Nhằm triển khai thực hiện tốt việc tăng cường, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý và sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ đối với việc gửi, nhận văn bản, tài liệu, trao đổi công việc hàng ngày qua thư điện tử trong hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường; Để hoàn thiện dự thảo Quy chế, thực hiện các thủ tục trình Lãnh đạo ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm