Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
4
7
8
9
2
6
Công tác khí tượng thủy văn - Phòng chống thiên tai 14 Tháng Ba 2023 11:15:00 SA

Thông tư số 24/2022/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn.

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn tại Thông tư số 24/2022/TT-BTNMT, thay thế Định mức kinh tế - kỹ thuật tại Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2016, theo đó có một số quy định thay đổi như sau:

          - Điều chỉnh tăng ngày làm việc trong năm (từ 238 ngày lên 312 ngày).

 

          - Điều chỉnh về nội dung không quy định tại định mức bao gồm: “Công tác kiểm tra kỹ thuật quan trắc; công tác nghiệm thu, đánh giá chất lượng tài liệu; đầu tư xây dựng công trình, nhà trạm, thiết bị có giá trị lớn; kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo, tủ sấy và cân kỹ thuật của phòng thí nghiệm; công tác dẫn cao độ cho các mốc độ cao; đăng kiểm tàu, thuyền; công tác bảo vệ công trình, phương tiện đo; đo dòng chảy biển thủ công; hiệu chỉnh tín hiệu ăng ten đo radar biển 6 tháng/lần; kinh phí di chuyển ngoài khu vực trạm; công tác hiệu chuẩn, kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ thiết bị theo quy định tại Thông tư 57/2014/TT-BTNMT ban hành Quy định kỹ thuật về hiệu chuẩn kiểm tra, bảo dưỡng bảo quản và Định mức kinh tế - kỹ thuật về bảo dưỡng kiểm tra định kỳ thiết bị khí tượng cao không”.

 

 

            - Quy định định mức chi tiết cho các thông số quan trắc của từng loại công trình quan trắc khí tượng thủy văn, làm cơ sở tính toán cụ thể khi triển khai lập, phê duyệt dự toán kinh phí và quyết toán các hạng mục công việc  đối với mỗi công trình.

 

 

            - Điều chỉnh chi tiết về điều kiện chuẩn (hệ số K=1) đối với đo thủy văn tại điểm a mục 5.2 Phần I bao gồm việc quan trắc thủ công và thỏa mãn điều kiện như sau:

 

“- Đo mực nước trên hệ thống tuyến cọc, thủy chí;

 

- Đo lưu lượng nước toàn mặt cắt ngang ở vùng sông không ảnh hưởng thủy triều, độ rộng sông từ 300 đến 600 mét;

 

- Đo lưu lượng chất lơ lửng theo phương pháp tích phân ở vùng sông không ảnh hưởng thủy triều.”

 

          Định mức đã điều chỉnh, bổ sung hệ số K đối với công tác quan trắc thủy văn tại vùng sông ảnh hưởng triều và không ảnh hưởng triều tại điểm b mục 5.2 Phàn I, cập nhật theo sự thay đổi quy định về kỹ thuật quan trắc thủy văn tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn (QCVN 47:2022/BTNMT, thay thế QCVN 47:2012/BTNMT) ban hành tại Thông tư số 22/2022/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

          Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 28 tháng 02 năm 2023 và thay thế Thông tư số 36/2016/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động của mạng lưới trạm khí tượng thủy văn.

 

        Toàn văn thông tư 24/2022/TT-BTNMT xem tại đây: 1; 2


Số lượt người xem: 852    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm