Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
9
8
0
0
6
0
Công tác khí tượng thủy văn - Phòng chống thiên tai 02 Tháng Hai 2023 3:55:00 CH

Thông tư số 22/2022/TT-BTNMT ngày 20 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quan trắc thủy văn (QCVN 47:2022/BTNMT)


Ngày 20 tháng 12 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 22/2022/TT-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quan trắc thủy văn (QCVN 47:2022/BTNMT, thay thế QCVN 47:2012/BTNMT), theo đó Quy chuẩn QCVN 47:2022/BTNMT có một số nội dung thay đổi so với Quy chuẩn QCVN 47:2012/BTNMT như sau:

          - Về vị trí quan trắc, Quy chuẩn không phân chia loại công trình thuộc mạng lưới trạm điều tra cơ bản quốc gia và các công trình khác.

          - Điều chỉnh nội dung về ghi giá trị yếu tố đo và quy tròn về số có nghĩa (khoản 1.4 của Quy chuẩn) “Ghi giá trị yếu tố đo phải đủ số có nghĩa theo quy định. Quy tròn về số có nghĩa thực hiện như sau: nếu số kế tiếp số có nghĩa nhỏ hơn 5 thì bỏ đi, nếu lớn hơn hoặc bằng 5 thì tăng số có nghĩa lên 1 đơn vị. Chi tiết ghi giá trị yếu tố đo và quy tròn về số có nghĩa của yếu tố thủy văn quy định tại Phụ lục D Quy chuẩn này”.

          - Bổ sung nội dung quy định về phương pháp quan trắc và tính toán lưu lượng nước và lưu lượng chất lơ lửng (khoản 2.3, 2.4 của Quy chuẩn).

          - Bổ sung kỹ thuật về quan trắc thủy văn bằng thiết bị tự động, đặc biệt là cập nhật quy định quan trắc lưu lượng nước bằng thiết bị đo theo nguyên lý siêu âm Doppler (ADCP) (tại điểm 1.2.4 Phụ lục B của Quy chuẩn).

          + Quy định chi tiết quan trắc lưu lượng cho vùng sông không ảnh hưởng triều (khoản 1 Phụ lục B của Quy chuẩn) và vùng sông ảnh hưởng triều (khoản 2 Phụ lục B của Quy chuẩn).

          Thông tư có hiệu lực từ ngày 20 tháng 6 năm 2023 và thay thế Thông tư số 26:2012/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia quan trắc thủy văn QCVN 47:2012/BTNMT. 

    

           Tải Thông tư số 22/2022/TT-BTNMT tại đây

 

Mô hình minh họa về quan trắc thủy văn ADCP

Hình ảnh minh họa về trạm thủy văn

Hình ảnh minh họa về quan trắc thủy văn bằng thủy chí

 

 

 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

 


Số lượt người xem: 834    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm