Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
9
6
5
9
2
1
7
Công tác khí tượng thủy văn - Phòng chống thiên tai 21 Tháng Mười Một 2022 9:10:00 SA

Công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính

 

Thực hiện quy định trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường liên quan công tác kiểm kê khí nhà kính “Công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính” tại điểm d khoản 2 Điều 11 Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ ban hành về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn,

Ngày 10 tháng 10 năm 2022, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT công bố danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính, trong đó quy định cụ thể danh mục hệ số phát thải theo từng ngành tại Điều 1 như sau:

“1. Danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực năng lượng tại Phụ lục I;

2. Danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực các quá trình công nghiệp và sử dụng sản phẩm tại Phụ lục II;

3. Danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp và sử dụng đất tại Phụ lục III;

4. Danh mục hệ số phát thải phục vụ kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực chất thải tại Phụ lục IV”.

Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải toàn văn Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT, làm cơ sở cho các Sở ban ngành và các đơn vị liên quan kiểm kê khí nhà kính nghiên cứu, áp dụng./

 

Xem Quyết định số 2626/QĐ-BTNMT tại đây


Số lượt người xem: 961    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm