Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
4
7
8
6
8
9
Công tác khí tượng thủy văn - Phòng chống thiên tai 13 Tháng Chín 2022 4:20:00 CH

Lấy ý kiến Tờ trình và Quyết định bãi bỏ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND

 

 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố, trong đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì soạn thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (gọi tắt là Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND), trình Ủy ban nhân dân Thành phố trong Quý III năm 2022.

Sau khi rà soát và tổng hợp ý kiến các Sở ban ngành, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận thấy không cần thiết ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động khí tượng thủy văn trên địa bàn theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật nên đã dự thảo Tờ trình và Quyết định bãi bỏ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND.

Thực hiện Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, dự thảo Tờ trình và Quyết định bãi bỏ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của đơn vị soạn thảo để lấy ý kiến của người dân.

          Do đó Sở Tài nguyên và Môi trường đăng tải dự thảo Tờ trình và Quyết định bãi bỏ Quyết định số 29/2019/QĐ-UBND lên Trang thông tin điện tử để lấy ý kiến người dân theo đúng quy trình (đính kèm file word).

 

 

Thông tin chi tiết xem tại đây: Tờ trình; Quyết định

 

 

 


Số lượt người xem: 877    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm