Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
4
8
7
7
9
5
Công tác quản lý đất đai 15 Tháng Năm 2024 9:10:00 SA

Kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng và cơ sở dữ liệu địa chính


(HCM CityWeb) – UBNB TP vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng và cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn TP.

 

 

Theo đó, UBND TP chấp thuận chủ trương cho phép triển khai việc kết nối cơ sở dữ liệu công chứng và cơ sở dữ liệu địa chính trên phạm vi toàn Thành phố. Về lộ trình thực hiện, cho phép 7 Phòng Công chứng trực thuộc Sở Tư pháp và 10 Văn phòng công chứng kết nối cơ sở dữ liệu địa chính trong quý II, III năm 2024. Sau khí có báo cáo đánh giá, xem xét cụ thể, kỹ lưỡng thì cho phép toàn bộ Văn phòng công chứng truy cập vào quý IV năm 2024.

 

 

Sở Tư pháp căn cứ vào kết quả tổ chức và hoạt động, kết quả khảo sát việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công chứng của các Văn phòng công chứng, chủ động lựa chọn 10 Văn phòng công chứng thực hiện.

 

 

UBND TP giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp thực hiện chỉ đạo hoàn thiện cơ sở dữ liệu địa chính, cơ sở dữ liệu công chứng và việc kết nối, chia sẻ thông tin giữa cơ sở dữ liệu địa chính, cơ sở dữ liệu công chứng trên địa bàn TPHCM. Xây dựng văn bản hướng dẫn việc sử dụng cơ sở dữ liệu của ngành mình, thực hiện việc kết nối, chia sẻ, sử dụng thông tin giữa cơ sở dữ liệu công chứng và cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn Thành phố đạt hiệu quả.

 

 

Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp tổ chức việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng và cơ sở dữ liệu địa chính cho Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện, 17 tổ chức hành nghề công chứng (nêu trên) theo quy định, đảm bảo hiệu quả công việc và yêu cầu công tác quản lý nhà nước. Các sở, ngành tiếp tục tăng cường phối hợp, khắc phục các khó khăn trong quá trình kết nối, chia sẻ và sử dụng thông tin được chia sẻ đúng theo quy định.

 

 

Nghiên cứu ký liên tịch ban hành Quy chế phối hợp về kết nối, chia sẻ, sử dụng thông tin giữa cơ sở dữ liệu công chứng và cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn TPHCM và triển khai thực hiện hiệu quả Quy chế.

 

 

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất mức thu phí dịch vụ cung cấp thông tin địa chính cho hệ thống các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn Thành phố theo quy định pháp luật, báo cáo UBND TP xem xét, quyết định trong quý III năm 2024.

 

ZUKI


Nguồn: HCM CityWeb


Số lượt người xem: 202    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm