Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
4
8
8
1
0
4
Công tác quản lý đất đai 08 Tháng Năm 2024 10:50:00 SA

Lấy ý kiến góp ý Dự thảo “Quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và điện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”

 

Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh đang tham mưu, trình Ủy ban nhân dân Thành phố Dự thảo Quyết định “Quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và điện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh”.

 

 

Nhằm hoàn thiện, trình Ủy ban nhân dân Thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường đăng toàn bộ dự thảo “Quy định về điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất và điện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” để các Cơ quan, tổ chức, Đơn vị và Người dân nghiên cứu, góp ý.

 

- Thời gian góp ý: Trước ngày 08 tháng 6 năm 2024

 

- Các góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường và Môi trường Thành phố, địa chỉ số 63 Lý Tự Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1; địa chỉ email: lmchuong.stnmt@tphcm.gov.vn

 

Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh rất mong nhận được ý kiến góp ý của các Cơ quan, tổ chức, Đơn vị và Người dân.

 

Dự thảo Quyết định xem tại đây

 

Biểu mẫu góp ý xem tại đây

 

 

Văn phòng Sở

 

 


Số lượt người xem: 564    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm