Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
7
2
5
0
8
1
5
Công tác quản lý đất đai 21 Tháng Bảy 2021 2:10:00 CH

Thông báo thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK096755, số vào sổ cấp GCN: CS18241/DA ngày 29/12/2017 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp

 

 

 

Ngày 09/7/2021, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 99/QĐ-STNMT-HGCN về thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK096755, số vào sổ cấp GCN: CS18241/DA  ngày 29/12/2017 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho ông bà Vũ Công Nam – Phạm Anh Thư, đối với căn hộ số 17.02 Block B, Khối chung cư Lô A2, Khu dân sư Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7 thuộc thửa đất số 147, tờ bản đồ số 71, phường Tân hung, Quận 7 do cấp sai quy định.

 

 

Lý do:  không đúng quy định tại Điều 72 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ.

 

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK096755, số vào sổ cấp GCN: CS18241/DA  ngày 29/12/2017 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp, không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở

 


Số lượt người xem: 281    

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm