Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
5
2
8
5
4
8
Công tác quản lý đất đai 21 Tháng Giêng 2021 3:45:00 CH

Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 03126/2004 ngày 02/6/2004 do Ủy ban nhân dân Quận 7 cấp

 


 

Ngày 10/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 992/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 03126/2004 ngày 02/6/2004 do Ủy ban nhân dân Quận 7 cấp cho bà Nguyễn Thị Ánh – đại diện đứng đơn khai trình cho ông Nguyễn Ngọc Thái và bà Huỳnh Thị Biên, đối với nhà đất số 1041/14/23 khu phố 3, phường Tân Hưng, Quận 7. Vị trí đất thuộc thửa đất số 5-27, tờ bản đồ 1A (Sơ đồ nền).

 

 

Lý do: bà Nguyễn Thị Ánh đã làm mất bản chính Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 03126/2004 ngày 02/6/2004 do Ủy ban nhân dân Quận 7 cấp ngày 02/6/2004 nêu trên.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 03126/2004 ngày 02/6/2004 do Ủy ban nhân dân Quận 7 cấp, không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở

 

 

 

 


Số lượt người xem: 83    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm