Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
5
2
8
9
5
3
Công tác quản lý đất đai 21 Tháng Giêng 2021 3:30:00 CH

Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02458 QSDĐ/H-UBND ngày 14/9/1999 do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp

 


 

Ngày 31/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 1076/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ  Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02458 QSDĐ/H-UBND ngày 14/9/1999 do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp cho ông Trịnh Quang Nam đối với thửa đất số 1725, 1726, tờ bản đồ số 04 (theo tài liệu bản đồ 02/CT-UB), xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè.

 

Lý do: ông Trịnh Quang Nam đã làm mất bản chính Giấy chứng nhận nêu trên.

 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các giao dịch liên quan Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 02458 QSDĐ/H-UBND ngày 14/9/1999 do Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè cấp, không có giá trị pháp lý kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

 

Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan được biết và thực hiện.

 

Văn phòng Sở

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 66    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm