Object reference not set to an instance of an object.
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
4
1
3
4
4
7
5
Thông tin hoạt động 25 Tháng Giêng 2021 5:17:58 SA
Thông báo hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 03126/2004 ngày 02/6/2004 do Ủy ban nhân dân Quận 7 cấp  (21/01/2021)
Ngày 10/12/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định số 992/QĐ-STNMT-HGCN về hủy bỏ Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở số 03126/2004 ngày 02/6/2004 do Ủy ban nhân dân Quận 7 cấp cho bà Nguyễn Thị Ánh – đại diện đứng đơn khai trình cho ông Nguyễn Ngọc Thái và bà Huỳnh Thị Biên, đối với nhà đất số ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm