• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
5
7
3
1
5
5
0
Tuyển dụng công chức - viên chức 21 Tháng Bảy 2020 8:15:00 SA

Thông báo kết quả điểm phỏng vấn và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 tại Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14 tháng 5 năm 2019 của Bộ Nội vụ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

 

Căn cứ Kế hoạch số 110/KH-TTCNTT-HCTH ngày 27/4/2020 của Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường về tuyển dụng viên chức năm 2020 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tại công văn số 3211/STNMT-VP ngày 29 tháng 4 năm 2020;

 

 

Căn cứ Quyết định số 161/QĐ-TTCNTT-HCTH ngày 12 tháng 6 năm 2020 của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường về thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 tại Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường;

 

 

Căn cứ Thông báo số 03/TB-HĐXTVC ngày 26 tháng 6 năm 2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức về tổ chức sát hạch (phỏng vấn) xét tuyển viên chức năm 2020 tại Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường;

 

 

Ngày 13 tháng 7 năm 2020, Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (gọi tắt là Hội đồng) đã tổ chức phỏng vấn xét tuyển viên chức cho các trường hợp đăng ký xét tuyển vào các vị trí việc làm tại Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường. Nay, Hội đồng thông báo kết quả điểm phỏng vấn và dự kiến thí sinh trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2020 theo danh sách đính kèm.

 

 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra thông báo, nếu không có thắc mắc, khiếu nại về kết quả phỏng vấn xét tuyển, Hội đồng sẽ trình Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 tại đơn vị.

 

 

Hội đồng xét tuyển viên chức Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường thông báo công khai đến thí sinh tham dự xét tuyển viên chức được biết./.

 

 

Thông tin chi tiết tại đây.

 

 

 

 

 

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường


Số lượt người xem: 1685    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm