• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
4
8
7
9
0
1
Tuyển dụng công chức - viên chức - người lao động 16 Tháng Sáu 2024 9:19:10 SA
Thông báo tuyển dụng nhân viên Tạp vụ  (03/05/2024)
Căn cứ Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2019; Căn cứ nhu cầu vị trí việc làm, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển dụng nhân viên Tạp vụ, cụ thể như sau: I. Số lượng và điều kiện dự tuyển 1. Số lượng: 01 (một) người. 2. Điều kiện dự tuyển: Độ tuổi không quá 45 tuổi; Có đủ sức khỏe để làm việc được cơ sở ...
Thông báo tuyển dụng nhân viên Tạp vụ  (15/03/2024)
Xem tại đây
Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức  (05/02/2024)
Ngày 05/02/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh có Thông báo số 02/TB-HĐKTSH về việc triệu tập thí sinh tham dự kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm công chức. Xem chi tiết tại đây
Quy định mới về tuyển dụng cán bộ, công chức làm việc tại TP HCM  (02/02/2024)
  
(NLĐO) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định quy định chi tiết việc bầu, tuyển dụng cán bộ, công chức làm việc tại xã, phường, thị trấn của TP HCM Cụ thể, Nghị định số 07/2024/NĐ-CP ngày 1-2-2024 quy định chi tiết việc bầu, tuyển dụng, sử dụng, quản lý cán bộ, công chức làm việc tại xã, thị trấn và cán bộ phường ...
Thông báo tuyển dụng nhân viên lái xe  (18/01/2024)
Xem tại đây
Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức của Thành phố từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ  (08/11/2023)
Thông báo tuyển dụng công chức, viên chức của Thành phố từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ. Tuyển dụng công chức, viên chức Thành phố Hồ Chí Minh từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ năm 2023 - Thông báo số ...
Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2023  (30/10/2023)
Ngày 27/10/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông báo số 10032/TB-STNMT-VP về kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2023. Thông tin chi tiết xem tại đây
Phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2023  (23/10/2023)
Ngày 10/10/2023, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 4630/QĐ-UBND về phê duyệt kết quả thi tuyển công chức năm 2023, nay Sở Tài nguyên và Môi trường thông tin để các thi sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức năm 2023 được biết. Xem chi tiết tại đây
Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi tuyển công chức năm 2023  (10/07/2023)
Thông báo tổ chức ôn tập Kỳ thi tuyển công chức năm 2023. Chi tiết tại đây
Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2023  (16/05/2023)
Căn cứ Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; Quyết định số 1519/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về ban hành Kế hoạch tổ chức thi tuyển công chức năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo tuyển dụng công chức năm 2023. ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm