• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
1
8
8
5
4
9
4
Thuê đơn vị thẩm định giá 23 Tháng Bảy 2020 10:50:00 SA

44/ Thông tin khu đất cần thẩm định: Diện tích: 1.440m2

 

1.     Pháp lý:

- Công văn số 407/TTg-KTN ngày 10 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc xử lý cơ sở nhà, đất tại số 28 Bis Mạc Đĩnh Chi, quận 1.

- Quyết định số 1434/QĐ-UBND ngày 23 tháng 3 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về duyệt giá trị quyền sử dụng đất và giá trị công trình xây dựng trên đất tại mặt bằng số 28 Bis đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1 theo giá thị trường để Công ty Cổ phần Vật tư nông nghiệp Vàm Cỏ Đông thực hiện nghĩa vụ tài chính khi được chuyển nhượng mặt bằng với mục đích sử dụng đất làm văn phòng làm việc.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CT08010 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp ngày 30 tháng 8 năm 2011, có tổng diện tích 1.440m2 với mục đích sử dụng đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (văn phòng làm việc), thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày ký GCN.

2. Vị trí và diện tích:

- Vị trí: Vị trí 1 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1.

- Diện tích: 1.440m2

3. Mục đích sử dụng đất: đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp (văn phòng làm việc).

4. Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

5. Chỉ tiêu quy hoạch:

- Công văn số 3430/SQHKT-QHKTT ngày 01 tháng 12 năm 2010 và Công văn số 255/SQHKT-QHKTT ngày 24 tháng 01 năm 2011 của Sở Quy hoạch kiến trúc.

- Công văn 1869/SQHKT-QHKTT ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Sở Quy hoạch kiến trúc về ý kiến chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc tại địa điểm số 28bis Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, quận 1.

- Giấy phép xây dựng số 45/GPXD ngày 02 tháng 3 năm 2017 và Phụ lục Giấy phép xây dựng số 93/PLGPXD ngày 20 tháng 6 năm 2019 của Sở Xây dựng.

- Thông báo số 1668/TB-SXD-QLCLXD ngày 19 tháng 02 năm 2020 của Sở Xây dựng về kết quả kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng.

6.  Thời điểm thẩm định giá: tháng 02 năm 2020.

7. Mục đích của việc xác định giá đất: Làm cơ sở để đơn vị sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định.

8. Tiêu chí đánh giá cụ thể hồ sơ dự thầu: theo bản quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-TNMT-KTĐ ngày 02/8/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường (đã đăng trên website của Sở Tài nguyên và Môi trường).

9. Giá dự thầu: (theo điểm 4 mục 1 phần II của Hướng dẫn ban hành kèm theo Quyết định số 2017/QĐ-TNMT-KTĐ ngày 02/8/2016: mức giá trần là                           18.773.750 đồng và giá sàn là  9.386.875 đồng.

10. Thư báo giá phải được để trong phong bì dán kín có niêm phong.

11. Thời hạn nộp Thư báo giá (theo mẫu): 03 ngày làm việc kể từ ngày đăng thông tin trên website của Sở.

 

 

                                                                                                                                                                                                           Văn phòng Sở


Số lượt người xem: 101    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm