■  Đăng tải chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá khu đất tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân do Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành sử dụng  (20/06)
■  Đăng tải chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá khu đất 7.078m2 tại số 60/68 đường Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng, quận 7 do Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú làm chủ đầu tư  (20/06)
■  Đăng tải chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá khu đất tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân do Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành sử dụng  (20/06)
■  Đăng tải chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá đất khu đất tại 1014 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8  (20/06)
■  Đăng tải chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá khu đất tại khu đất số 4-6 đường Hồ Tùng Mậu, Quận 1 để Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Lâm Sản thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước  (20/06)
■  Đăng tải chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá khu đất tại khu đất số 21-23 đường Hồ Tùng Mậu, Quận 1 để Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy Sản thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước  (20/06)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
5
6
8
4
4
4
Quy hoạch - Lĩnh vực đất đai 26 Tháng Mười Một 2013 1:05:00 CH

Báo cáo công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh của cả 3 cấp

       1. Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh

- Đến nay, Báo cáo thuyết minh tổng hợp, tài liệu quy hoạch-kế hoạch sử dụng đất và bản đồ quy hoạch sử dụng đất thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất và được Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định tại Thông báo thẩm định số 13/TB-BTNMT ngày 28 tháng 01 năm 2013. Ngày 13 tháng 07 năm 2013, Hội đồng nhân dân thành phố Khóa VIII, Kỳ họp thứ 10 đã thông qua quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND.

- Ngày 05 tháng 8 năm 2013, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã có Tờ trình số 4018/TTr-UBND về thông qua gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để trình Chính phủ phê duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm  giai đoạn 2011-2015 thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 11 tháng 11 năm 2013, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Tờ trình số 106/TTr-BTNMT ngày 11 tháng 11 năm 2013 trình Chính phủ về việc xét duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) thành phố Hồ Chí Minh.

2. Đối với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện và thị trấn, xã

2.1. Đối với 5 huyện và thị trấn.

- Công tác lập quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm  giai đoạn 2011-2015 của 5 huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Nhà Bè và Cần Giờ đã được Ủy ban nhân dân thành phố ghi vốn tại Quyết định số 3048/QĐ-UBND ngày 14 tháng 06 năm 2011. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiếp nhận hồ sơ thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của 4 huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Cần Giờ, Củ Chi và Thị trấn Củ Chi, thị trấn Tân Túc và xã Bình Hưng (đã đô thị hóa). Riêng huyện Nhà Bè, thị trấn Phú Xuân, thị trấn Hóc Môn, thị trấn Cần Thạnh vẫn chưa chuyển hồ sơ về sở để tổ chức thẩm định.

- Đối với quy hoạch sử dụng đất của các xã còn lại trên địa bàn 5 huyện thì được thực hiện lồng ghép vào quy hoạch xây dựng nông thôn mới theo Thông tư liên tịch số 13/2011/TTLT-BXD-BNNPTNT-BTN&MT ngày 28/10/2011 của Bộ Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường.

2.2.  Đối với 19 Quận và phường

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4042/VPCP-KTN ngày 06 tháng 06 năm 2012 của Văn phòng Chính Phủ về việc truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc lập quy hoạch sử dụng đất năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 2011-2015 tại thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số 2761/UBND-ĐTMT ngày 12 tháng 06 năm 2012 về triển khai công tác lập quy hoạch sử dụng đất năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) của thành phố. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có các văn bản số 3831/TNMT-KH ngày 03 tháng 07 năm 2012; số 3888/TNMT-KH ngày 05/07/2012; số 4087/TNMT-KH ngày 16/07/2012; số 4577/TNMT-KH ngày 07/08/2012 triển khai và hướng dẫn nghiệp vụ cho các quận, huyện.

Căn cứ khoản 10, Điều 15 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính Phủ quy định ” Không phải lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đối với huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, quy hoạch sử dụng đất chi tiết, kế hoạch sử dụng đất chi tiết đối với xã, phường, thị trấn nếu việc sử dụng đất trong kỳ quy hoạch sử dụng đất tiếp theo không có thay đổi; trường hợp có thay đổi mục đích sử dụng giữa các loại đất trong cùng một nhóm mà diện tích đất phải thay đổi mục đích sử dụng dưới mười phần trăm (10%) so với kỳ quy hoạch trước thì chỉ quyết định việc điều chỉnh phần diện tích đất phải chuyển mục đích sử dụng”. Ủy ban nhân dân các quận đã tiến hành rà soát, trong đó có 03 quận (Quận 10, Tân Bình, Bình Tân) đề xuất chỉ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các quận còn lại đề nghị lập mới quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của quận và một số phường có thay đổi nhiều.

Ủy ban nhân dân thành phố đã có văn bản số 2033/QĐ-UBND về giao kế hoạch vốn kinh phí sự nghiệp năm 2013 (đợt 1) thực hiện các nhiệm vụ, dự án quy hoạch của các sở ngành, quận-huyện. Trong đó có ghi vốn cho công tác lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất của 16 quận và một số phường của các quận này với tổng kinh phí là 33,776 tỷ đồng (trong đó kinh phí của 16 Quận là 19,837 tỷ và của 89 phường là 13,939 tỷ). Các quận và phường còn lại chỉ xin điều chỉnh các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Trong quá trình triển khai thực hiện, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thường xuyên trao đổi, đôn đốc nhắc nhở quận, huyện sớm hoàn tất hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để gởi về Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định tại các văn bản 6914/TNMT-KH ngày 19 tháng 11 năm 2012; văn bản số 1070/TNMT-KH ngày 01 tháng 03 năm 2013 và gần đây nhất là văn bản số 5639/TNMT-KH ngày 30 tháng 08 năm 2013, Trong đó có đề nghị các quận huyện phải hoàn tất hồ sơ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chuyển về sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định trước ngày 30 tháng 09 năm 2013.

Tuy nhiên, đến nay Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ mới nhận được hồ sơ của 7/19 quận, bao gồm:

- Đã tổ chức thẩm định và có thông báo thẩm định là Quận 1, 5, 7, Thủ Đức, Tân Bình. Tuy nhiên, sau khi có thông báo thẩm định, Ủy ban nhân dân các quận, huyện nêu trên chưa hoàn tất việc chỉnh sửa, bổ sung theo ý kiến của Hội đồng thẩm định và chuyển về Sở Tài nguyên và Môi trường để trình Ủy ban nhân dân thành phố.

- Các quận vừa chuyển hồ sơ về Sở để tổ chức thẩm định là Quận 3, Quận 8 và quận Gò Vấp, Sở đang gửi lấy ý kiến các thành viên Hội đồng thẩm định và sẽ tổ chức thẩm định trong thời gian sớm nhất theo quy định.

- 12 quận còn lại vẫn chưa chuyển hồ sơ về Sở để tổ chức thẩm định bao gồm: quận 2,4,6,9,10,11,12, Phú Nhuận, Tân Phú, Gò Vấp, Bình Thạnh, Bình Tân.

       - Các phường của các quận đã ghi vốn thực hiện vẫn chưa chuyển hồ sơ về Sở để tổ chức thẩm định. Tuy nhiên, cho đến nay trên địa bàn các quận quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỷ lệ 1/500 hoặc 1/2000 đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt gần phủ kín. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản trình Ủy ban nhân dân thành phố không thực hiện quy hoạch sử dụng đất các phường theo quy định của Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13 tháng 08 năm 2009.


Số lượt người xem: 7664    

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm