• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
1
0
4
3
1
0
9
Quy hoạch - Lĩnh vực đất đai 15 Tháng Chín 2013 3:35:00 CH

Báo cáo về bổ sung kết quả rà soát, xử lý dự án chậm triển khai theo Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VIII về công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị trên địa bàn thành phố

 Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo bổ sung kết quả thực hiện công tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch đô thị sau kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố tháng 6 năm 2013, như sau:

 

1. Kết quả thực hiện thống kê, rà soát tình hình tiến độ thực hiện các dự án:

1-1. Kết quả xử lý các dự án có văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư:

Đối với các dự án có chủ trương đầu tư bằng hình thức văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư: Gồm 479 dự án sử dụng đất vào mục đích phát triển nhà ở, sản xuất kinh doanh, phúc lợi công cộng, tổng diện tích 4.381ha, trong đó:

- Đã thu hồi, chấm dứt hiệu lực pháp lý văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư 81 dự án, diện tích 1.067ha có tỷ lệ bồi thường đạt dưới 50% diện tích đất của dự án (so với thời điểm báo cáo Hội đồng nhân dân kỳ họp tháng 6/2013 (77 dự án, diện tích 972ha), số dự án thu hồi, chấm dứt hiệu lực tăng thêm 04 dự án, diện tích 95ha).

- Đã gia hạn 312 dự án.

- Còn 86 dự án còn lại cần xử lý: Sở Tài nguyên và Môi trường đang rà soát xử lý và sẽ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố chấm dứt, hủy bỏ trong tháng 9 năm 2013.

 

1-2. Đối với các dự án có quyết định thu hồi, giao đất, cho thuê đất hoặc  chuyển mục đích sử dụng đất: Gồm 785 dự án sử dụng vào mục đích phát triển nhà ở, sản xuất kinh doanh, phúc lợi công cộng, tổng diện tích 14.500ha.

Đến nay đã thu hồi, hủy bỏ 54 dự án, diện tích 1.013,4ha (trong đó Khu Nam có 06 dự án, diện tích 82,2ha), (so với thời điểm báo cáo Hội đồng nhân dân kỳ họp tháng 6/2013 (42 dự án, diện tích 827,2ha), số dự án thu hồi tăng 12 dự án, diện tích 186.2ha), cụ thể:

a. Dự án phát triển nhà ở là 406 dự án, với tổng diện tích 8.100ha, trong đó: Đã thu hồi, hủy bỏ 19 dự án, diện tích 947,7ha đất.

b. Dự án sản xuất kinh doanh186 dự án, với tổng diện tích 3.632 ha, trong đó: Đã thu hồi, hủy bỏ 17 dự án, diện tích 36,3ha đất.

c. Dự án phúc lợi công cộng (gồm trường học, bệnh viện, hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật…): 193 dự án với tổng diện tích 2.769ha, trong đó: Đã thu hồi, hủy bỏ 18 dự án, diện tích 29,4ha đất.

 

* Như vậy, đến nay Ủy ban nhân dân thành phố đã hủy bỏ chủ trương chấp thuận đầu tư và thu hồi quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của 135 dự án, diện tích 2.081ha (so với thời điểm báo cáo Hội đồng nhân dân kỳ họp tháng 6/2013 (119 dự án, diện tích 1.799,2ha), số dự án thu hồi tăng 16 dự án, diện tích 281,8ha).

 

Số dự án còn lại đang xử lý:

- Dự án có hồi quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: 18 dự án, diện tích 833,5ha (trong đó có 06 dự án thuộc Khu Nam, diện tích 341,3ha); trong đó Tổ Công tác đang xem xét xử lý 12 dự án (từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 9 năm 2013) và sẽ trình Ủy ban nhân dân thành phố xử lý trong tháng 9 năm 2013, riêng 06 dự án thuộc khu Nam sẽ do ban quản lý Khu Nam xem xét trình Ủy ban nhân dân thành phố xử lý. Trong số 12 dự án do Tổ Công tác xem xét, thống nhất phương án trình Ủy ban nhân dân thành phố xử lý như sau:

+ Cho tiếp tục thực hiện có điều kiện, do chủ đầu tư đã thỏa thuận bồi thường đạt trên 50% diện tích đất của dự án (tạithời điểm xem xét xử lý), chủ đầu tư cam kết tiến độ thực hiện hoàn thành đền bù, giải phóng mặt bằng, thời gian đầu tư xây dựng: 06 dự án.

+ Trình thu hồi quyết định giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất: 01 dự án.

+ Cho tiếp tục thực hiện và điều chỉnh ranh dự án: 02 dự án.

+ Ngày 17, 18 tháng 9 năm 2013 Tổ Công tác sẽ họp để xử lý tiếp các dự án còn lại, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trong tháng 9 năm 2013.

 

- Dự án có văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường đang rà soát xử lý và sẽ tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố chấm dứt, hủy bỏ trong tháng 9 năm 2013.

 

2. Về công bố công khai kết quả xử lý dự án:

- Sở Tài nguyên và Môi trường đã công khai trên trang web của Sở Tài nguyên và Môi trường các dự án:

+ Chấm dứt hiệu lực pháp lý văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư, các dự án đã thu hồi hủy bỏ quyết định thu hồi và giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất;

+ Được gia hạn tiếp tục thực hiện có điều kiện.

- Tất cả các quận, huyện đã niêm yết công khai thông tin dự án chấm dứt và dự án được gia hạn tiếp tục thực hiện. Tuy nhiên, quận huyện cần triển khai hình thức phổ biến tại Tổ dân phố, cho người dân để biết giám sát, đồng thời xem xét giải quyết quyền lợi của người dân theo quy định của pháp luật.

 

3. Kế hoạch thực hiện trong quý IV năm 2013 và tiếp theo:

a- Dự án chấp thuận địa điểm đầu tư:

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý khu Nam đang rà soát, tổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố thông báo chấm dứt, hủy bỏ 86 dự án trong tháng 9 năm 2013.

- Đối với các dự án được gia hạn văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2013, nhưng không thực hiện xong bồi thường và các nội dung quy định trong văn bản chấp thuận địa điểm, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ trình Ủy ban nhân dân thành phố chấm dứt hiệu lực pháp lý văn bản chấp thuận địa điểm đầu tư.

b- Các dự án có quyết định thu hồi, giao đất có tỷ lệ bồi thường, giải tỏa đạt dưới 50% còn lại cần xử lý: Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp Tổ Công tác làm việc với chủ đầu tư của 12 dự án để thống nhất biện pháp xử lý trước khi trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định; trong tháng 9 năm 2013 Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ hoàn tất và trình Ủy ban nhân dân thành phố xử lý dứt điểm.

- Đối với các dự án có quyết định thu hồi, giao đất đang thực hiện: Ủy ban nhân dân thành phố đã có chủ trương giao Ủy ban nhân dân quận, huyện làm việc với từng chủ đầu tư, để rà soát tiến độ triển khai thực hiện dự án, hỗ trợ giải quyết vướng mắc và có cam kết về thời gian hoàn tất bồi thường, giải tỏa, thời gian hoàn thành đầu tư xây dựng, niêm yết công bố công khai theo hướng dẫn. Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện hỗ trợ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ bồi thường, thủ tục pháp lý, theo dõi tiến độ thực hiện dự án của chủ đầu tư và đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xử lý dự án chậm triển khai khoặc thực hiện dự án không đúng cam kết.

Trên đây là nội dung báo cáo bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố./.

Sở Tài nguyên và Môi trường


Số lượt người xem: 5263    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm