• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
2
0
4
4
9
5
Quy hoạch - Lĩnh vực môi trường 01 Tháng Mười 2023 10:13:15 SA
Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 -2020  (24/03/2014)
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2014 - 2020. Theo đó, kế hoạch hành động này bao gồm 4 chủ đề chính, 12 nhóm hoạt động và 66 nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, 4 chủ đề chính gồm: Xây dựng thể chế và Kế hoạch tăng trưởng xanh tại địa phương; giảm cường độ phát thải khí nhà kính và thúc đẩy sử ...
Chương trình giám sát các khu vực ô nhiễm, có nguy cơ bị ô nhiễm  (10/10/2013)
Báo cáo Chất lượng môi trường tại các kênh rạch liên vùng và các Khu công nghiệp/ cụm công nghiệp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm