• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
2
7
6
6
9
Quy hoạch - Lĩnh vực đất đai 27 Tháng Bảy 2021 6:06:20 SA
Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các quận, huyện  (07/06/2021)
Sở Tài nguyên và Môi trường công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các quận, huyện đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, nay Sở Tài nguyên và Môi trường công bố thông tin để các đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết. Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của Quận 1. Tải ...
Công bố công khai phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020  (29/07/2019)
Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Củ Chi, nay Sở Tài nguyên và Môi trường công bố thông tin để các đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết. Tải về tại đây Văn phòng Sở ...
Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các quận, huyện  (27/06/2019)
Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các quận, huyện đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, nay Sở Tài nguyên và Môi trường công bố thông tin để các đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết. Quận 1; Quận 2; Quận 3; Quận 4; Quận 5; Quận 6; Quận 7; Quận 8; Quận 9; ...
Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai thành phố Hồ Chí Minh năm 2016  (25/10/2017)
Ngày 25/10/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2698/QĐ-STNMT-BĐVT về Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016 của thành phố Hồ Chí Minh. Xem chi tiết nội dung tại đây 1, 2, 3 Văn phòng Sở
Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh  (01/08/2017)
Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Văn phòng Sở
Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các quận, huyện  (21/04/2017)
Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các quận, huyện đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, nay Sở Tài nguyên và Môi trường công bố thông tin để các đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết. Đính kèm Kế hoạch sử dụng đất năm ...
Phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận 2  (09/01/2017)
Ngày 06/1/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Quyết định số 6952/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016, nay Sở Tài nguyên và Môi trường công bố thông tin để các đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết. Đính kèm Quyết định số 6952/QĐ-UBND Văn phòng Sở ...
Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Hóc Môn  (23/09/2016)
Ngày 22/9/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Thông báo số 5395/TB-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn về công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Hóc Môn, nay Sở Tài nguyên và Môi trường công bố thông tin để các đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết. ...
Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Bình Tân  (22/09/2016)
Ngày 21/9/2016, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được Thông báo số 644/TB-UBND ngày 15 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân quận Bình Tân về công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của quận Bình Tân, nay Sở Tài nguyên và Môi trường công bố thông tin để các đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết. Đính kèm Thông ...
Thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (09/09/2016)
Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, kỳ họp thứ hai từ ngày 03 đến ngày 05 tháng 8 năm 2016 đã thông qua Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 05 tháng 8 năm 2016 thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Trong ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm