• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
3
9
4
7
7
7
1
Quy hoạch - Lĩnh vực đất đai 29 Tháng Giêng 2023 8:43:52 CH
Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến về dự thảo "Chương trình hành động của Thành uỷ về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII  (25/11/2022)
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu “Chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ-TW ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”. Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố, nay Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức lấy ý kiến của ...
Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (13/05/2022)
Sở Tài nguyên và Môi trường công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các quận, huyện đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, nay Sở Tài nguyên và Môi trường công bố thông tin để các cơ quan, tổ chức, cá nhân được biết. Quyết định phê duyệt kế hoạch ...
Phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019  (20/11/2021)
Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường vừa phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 tại Quyết định số 1072/QĐ-STNMT-QLĐ ngày 15/11/2021. Theo Quyết định kết quả kiểm kê diện tích đất đai của Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019) như sau: Tổng diện ...
Phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai của cả nước năm 2019  (23/07/2021)
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa phê duyệt và công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai của cả nước năm 2019 tại Quyết định số 1435/QĐ-BTNMT ngày 22/7/2021. Theo Quyết định kết quả kiểm kê diện tích đất đai của cả nước năm 2019 (tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2019) như sau: Tổng diện tích tự nhiên là 33.131.713 ha, bao ...
Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các quận, huyện  (07/06/2021)
Sở Tài nguyên và Môi trường công bố Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các quận, huyện đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, nay Sở Tài nguyên và Môi trường công bố thông tin để các đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết. Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của ...
Công bố công khai phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020  (29/07/2019)
Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch huyện Củ Chi, nay Sở Tài nguyên và Môi trường công bố thông tin để các đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết. Tải về tại đây Văn phòng Sở ...
Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các quận, huyện  (27/06/2019)
Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các quận, huyện đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, nay Sở Tài nguyên và Môi trường công bố thông tin để các đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết. Quận 1; Quận 2; Quận 3; Quận 4; Quận 5; Quận 6; Quận 7; Quận 8; Quận 9; ...
Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai thành phố Hồ Chí Minh năm 2016  (25/10/2017)
Ngày 25/10/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định số 2698/QĐ-STNMT-BĐVT về Công bố kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2016 của thành phố Hồ Chí Minh. Xem chi tiết nội dung tại đây 1, 2, 3 Văn phòng Sở
Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh  (01/08/2017)
Quyết định số 30/2017/QĐ-UBND về điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở ban hành kèm theo Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân thành phố Ban hành Quy định về giá các loại đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2015 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Văn phòng Sở
Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các quận, huyện  (21/04/2017)
Sở Tài nguyên và Môi trường công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của các quận, huyện đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt, nay Sở Tài nguyên và Môi trường công bố thông tin để các đơn vị, tổ chức, cá nhân được biết. Đính kèm Kế hoạch sử dụng đất năm ...

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm