• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
9
5
9
4
6
Quy hoạch - Lĩnh vực chất thải rắn 26 Tháng Chín 2022 4:54:38 CH
Danh sách các Chủ nguồn Thải  (10/06/2013)
Danh sách các chủ nguốn thải từ năm 2006 đến năm 2012.
Danh mục các chất thải nguy hại và chất thải có khả năng là chất thải nguy hại.  (10/06/2013)
Theo Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tải về tại đây.
QUY HOẠCH CÁC KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CỦA THÀNH PHỐ  (21/06/2012)
Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang quản lý ba khu quy hoạch xử lý chất thải rắn (trừ công trường xử lý rác Đông Thạnh và Gò Cát đã đóng cửa)
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm