• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
4
6
7
6
7
4
5
Quy hoạch - Lĩnh vực chất thải rắn 22 Tháng Ba 2023 8:10:38 CH
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định tuyến đường và thời gian hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (16/11/2022)
Góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM Thông tin chi tiết xem tại đây
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo quy định "Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế và quản lý các chất ô nhiễm liên quan đến các vấn đề về bệnh tật và sức khoẻ con người trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (16/11/2022)
Góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM Thông tin chi tiết xem tại đây
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy định thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và bùn thải từ bề phốt, hầm cầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (16/11/2022)
Góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM Thông tin chi tiết xem tại đây
Lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn cồng kềnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.  (16/11/2022)
Góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM. Thông tin chi tiết xem tại đây
Danh sách các Chủ nguồn Thải  (10/06/2013)
Danh sách các chủ nguốn thải từ năm 2006 đến năm 2012.
Danh mục các chất thải nguy hại và chất thải có khả năng là chất thải nguy hại.  (10/06/2013)
Theo Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tải về tại đây.
QUY HOẠCH CÁC KHU LIÊN HỢP XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CỦA THÀNH PHỐ  (21/06/2012)
Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang quản lý ba khu quy hoạch xử lý chất thải rắn (trừ công trường xử lý rác Đông Thạnh và Gò Cát đã đóng cửa)
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm