• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
7
2
0
3
5
3
9
Quy hoạch - Lĩnh vực chất thải rắn 01 Tháng Mười 2023 9:38:59 SA
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo  (21/09/2023)
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí, tiêu chuẩn, lộ trình đối với công nghệ được chuyển đổi và điều kiện, định mức, đơn giá, giá đặt hàng liên quan đến khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được đặt hàng bổ sung đối với các nhà đầu tư chuyển đổi công nghệ sang xử lý chất thải rắn sinh hoạt có thu hồi năng lượng: - Tờ trình về ...
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (07/09/2023)
- Dự thảo Tờ trình ban hành quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Xem tại đây - Dự thảo Quyết định ban hành quy định quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Xem tại đây - Biểu mẫu góp ý. Xem tại đây Thời hạn góp ý: đến hết ngày 05/10/2023. Mọi thông tin góp ý vui ...
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định ban hành quy định giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (19/06/2023)
1. Dự thảo Phương án xây dựng giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Xem tại đây 2. Dự thảo Quyết định ban hành quy định giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Xem tại đây 3. Biểu mẫu góp ý. ...
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định về yêu cầu kỹ thuật, thời gian và tuyến đường hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh  (09/05/2023)
Xem tại đây: TT; QĐ Đóng góp ý vui lòng gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo Quy định tuyến đường và thời gian hoạt động của phương tiện vận chuyển chất thải nguy hại và chất thải rắn công nghiệp thông thường phải xử lý trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (16/11/2022)
Góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM Thông tin chi tiết xem tại đây
Lấy ý kiến góp ý Dự thảo quy định "Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế và quản lý các chất ô nhiễm liên quan đến các vấn đề về bệnh tật và sức khoẻ con người trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (16/11/2022)
Góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM Thông tin chi tiết xem tại đây
Lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy định thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn xây dựng và bùn thải từ bề phốt, hầm cầu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh  (16/11/2022)
Góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM Thông tin chi tiết xem tại đây
Lấy ý kiến góp ý dự thảo quy định về phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn cồng kềnh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.  (16/11/2022)
Góp ý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ 63 Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, quận 1, TPHCM. Thông tin chi tiết xem tại đây
Danh sách các Chủ nguồn Thải  (10/06/2013)
Danh sách các chủ nguốn thải từ năm 2006 đến năm 2012.
Danh mục các chất thải nguy hại và chất thải có khả năng là chất thải nguy hại.  (10/06/2013)
Theo Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Tải về tại đây.

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm