• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

4
2
0
9
5
8
2
3
Quy hoạch - Lĩnh vực Tài nguyên nước và khoáng sản 26 Tháng Chín 2022 4:38:40 CH
Lấy ý kiến đóng góp về Lập danh mục, bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất  (19/09/2022)
Trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành và chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các đơn vị có ý kiến góp ý đối với Báo cáo thuyết minh kết quả khoanh định vùng hạn chế khai thác nước dưới đất, dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định ban hành Danh mục, Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa ...
QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN RẮN TP. HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020  (23/04/2013)
BÁO CÁO QUY HOẠCH TỔNG THỂ KHAI THÁC, SỬ DỤNG TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN RẮN TP. HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2020
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm