■  Thu hồi giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở  (23/06)
■  Nghị định mới về thu thập, quản lý, khai thác và sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường  (23/06)
■  Thông báo biểu thu phí, lệ phí  (23/06)
■  88/ Khu đất cần thẩm định: tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh  (23/06)
■  Bộ TN&MT thông tin đến các ĐBQH về bảo vệ môi trường trong các dự án nhiệt điện và công tác quy hoạch sử dụng biển trong giai đoạn hiện nay  (22/06)
■  Danh sách các công ty hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn Thành phố tính đến ngày 20/6/2017  (21/06)
■  Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất khoáng sản biển độ sâu từ 300m đến 2.500m nước và đánh giá tiềm năng khí hydrat các vùng biển Việt Nam tỷ lệ 1:500.000  (21/06)
■  Phát động cuộc thi ảnh “Con người với thiên nhiên trong bối cảnh biến đổi khí hậu phục vụ phát triển bền vững đất nước”  (21/06)
■  Khởi động Dự án “Tăng cường năng lực định giá đất và hệ thống thông tin giá đất trên VIETLIS”  (21/06)
■  6 tháng đầu năm 2017: Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực biển và hải đảo  (21/06)
 
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
8
0
1
8
8
2
2

Văn Bản QPPL
 
Nội dung tìm:
 
Ngày bắt đầu:
Ngày bắt đầu
Ngày kết thúc:
Ngày bắt đầu
 
Tìm theo:  
Cơ quan ban hành:  
Lĩnh vực:  
Tổng số: 70  
Số ký hiệuCơ quan ban hànhTrích yếuNgày ban hành
1281/QĐ-STNMT-VP Sở Tài Nguyên Môi Trường Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại Chi cục Bảo vệ môi trường 30/05/2017
1236/QĐ-STNMT-VP Sở Tài Nguyên Môi Trường Ban hành Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ban Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao 24/05/2017
428/QĐ-STNMT-BĐVT Sở Tài Nguyên Môi Trường Công bố kết quả kiểm kê diện tích đất đai năm 2014 22/02/2017
293/QĐ-STNMT-VP Sở Tài Nguyên Môi Trường Về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường 03/02/2017
292/QĐ-STNMT-VP Sở Tài Nguyên Môi Trường Về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ngập nước giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường 03/02/2017
291/QĐ-STNMT-VP Sở Tài Nguyên Môi Trường Về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình giàm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường 03/02/2017
290/QĐ-STNMT-VP Sở Tài Nguyên Môi Trường Về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình Nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế Thành phố đáp ứng yêu cầu hội nhập giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường 03/02/2017
289/QĐ-STNMT-VP Sở Tài Nguyên Môi Trường Về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường 03/02/2017
288/QĐ-STNMT-CCBVMT Sở Tài Nguyên Môi Trường Về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường 03/02/2017
282/QĐ-STNMT-VP Sở Tài Nguyên Môi Trường Về ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ X về Chương trình Cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường 03/02/2017
3544/QĐ-STNMT-BĐVT Sở Tài Nguyên Môi Trường Về việc ban hành Quy chế (tạm thời) quản lý, khai thác sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu địa chính trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 22/12/2016
11656/KH-STNMT-PC Sở Tài Nguyên Môi Trường Tổ chức " Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" của Sở Tài nguyên và Môi trường năm 2016 03/11/2016
3122/QĐ-STNMT-VP Sở Tài Nguyên Môi Trường Ban hành Quy định về Thư xin lỗi trong trường hợp giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn tại Sở Tài nguyên và Môi trường 03/11/2016
11289/STNMT-PC Sở Tài Nguyên Môi Trường Về việc xác định thẩm quyền cấp GCN đối với một số trường hợp chưa được hiểu thống nhất 27/10/2016
2939/QĐ-STNMT-VP Sở Tài Nguyên Môi Trường Về thành lập Tổ Công tác kiểm tra việc giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường. 18/10/2016
2264/QĐ-STNMT-VP Sở Tài Nguyên Môi Trường Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị Quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020 và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. 31/08/2016
2017/QĐ-TNMT-KTĐ Sở Tài Nguyên Môi Trường Về ban hành HƯớng dẫn lựa chọn đơn vị có chức năng tư vấn lập chứng thư định giá đất để phục vụ công tác xác định giá đất cụ thể và một số nội dung có liên quan. 02/08/2016
6688/TNMT-QLSDĐ Sở Tài Nguyên Môi Trường Về việc kế hoạch thực hiện dự án điều tra, đánh giá đất tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2020. 06/07/2016
1515/QĐ-TNMT-VPĐK Sở Tài Nguyên Môi Trường Về ban hành Nội dung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của viên chức, người lao động Văn phòng đăng ký đất đai Thành phố. 14/06/2016
1366/QĐ-TNMT-TTS Sở Tài Nguyên Môi Trường Về ban hành Quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân tại Sở Tài nguyên và Môi trường. 30/05/2016
1
2 3 4
Trang tiếp theo Trang cuối
Tìm kiếm