• Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

3
6
3
2
8
5
0
7
Tổ chức bộ máy 02 Tháng Giêng 2019 7:55:00 SA

THÔNG TIN BAN GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

I. HÌNH ẢNH BAN GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 


 

 

 

II. THÔNG TIN BAN GIÁM ĐỐC SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 1. Ông: Nguyễn Toàn Thắng 

* Chức vụ:  Giám đốc Sở

* Điện thoại cơ quan: 38.256.662

* Email: ntthang.stnmt@tphcm.gov.vn

 

2. Ông: Trần Văn Thạch 

* Chức vụ:  Phó Giám đốc Sở

* Điện thoại cơ quan: 38.256.678

* Email: tvthach.stnmt@tphcm.gov.vn

 


 


 


 

3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Mỹ 

* Chức vụ:  Phó Giám đốc Sở

* Điện thoại cơ quan: 38.256.663

* Email: nttmy.stnmt@tphcm.gov.vn

 

 

 

 

4. Ông: Võ Trung Trực

* Chức vụ:  Phó Giám đốc Sở

* Điện thoại cơ quan: (Đang cập nhật)

* Email: vttruc.stnmt@tphcm.gov.vn

 

 

 

 

5. Ông: Trần Văn Bảy

 

* Chức vụ:  Phó Giám đốc Sở

* Điện thoại cơ quan: (Đang cập nhật)

* Email: tvbay.stnmt@tphcm.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng Sở.

 

 


Số lượt người xem: 97966    

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm