■  Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất  (21/06)
■  Về kết quả kiểm tra và thẩm định điều kiện cấp Giấy chứng nhận cho người mua nhà trong dự án Khu nhà ở Him Lam, phường Tân Hưng, Quận 7  (21/06)
■  Đăng tải chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá khu đất tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân do Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành sử dụng  (20/06)
■  Đăng tải chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá khu đất 7.078m2 tại số 60/68 đường Lâm Văn Bền, phường Tân Kiểng, quận 7 do Công ty cổ phần Đầu tư Dầu khí Mỹ Phú làm chủ đầu tư  (20/06)
■  Đăng tải chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá khu đất tại phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân do Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Lê Thành sử dụng  (20/06)
■  Đăng tải chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá đất khu đất tại 1014 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8  (20/06)
■  Đăng tải chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá khu đất tại khu đất số 4-6 đường Hồ Tùng Mậu, Quận 1 để Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Lâm Sản thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước  (20/06)
■  Đăng tải chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá khu đất tại khu đất số 21-23 đường Hồ Tùng Mậu, Quận 1 để Công ty Cổ phần Kinh doanh Xuất nhập khẩu Thủy Sản thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước  (20/06)
■  Đăng tải chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá khu đất tại khu đất số C14/19 ấp 3, Quốc lộ 1A, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh để Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước  (20/06)
■  Đăng tải chọn cạnh tranh đơn vị tư vấn có chức năng thẩm định giá khu đất tại 298 Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Thuận Tây, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh  (20/06)
 
  • Sống thân thiện với môi trường
 

SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5
0
6
2
8
9
2
5
Đơn vị trực thuộc 13 Tháng Giêng 2017 4:10:00 CH

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 

1. Giới thiệu

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường được thành lập theo Quyết định số 95/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi phí hoạt động trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu riêng; được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định pháp luật, hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, số người làm việc và tài chính theo quy định.

 

Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt dộng về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở; tổ chức thực hiện dịch vụ công về công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

 

 

Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường về tổ chức, số lượng người làm việc và hoạt động; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Cục Công nghệ Thông tin trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

 

 

Địa chỉ trụ sở: 14/5 Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

 

 

2. Cơ cấu tổ chức:

 

Trung tâm có Giám đốc và 02 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc. Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi tường quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp quản lý cán bộ.

  

- Giám đốc:

Ông: Vũ Văn Thái

- Phó Giám đốc:

Ông: Hoàng Phương Lâm


 

Các phòng chuyên môn nghiệp vụ: không quá 04 phòng.

 

Số lượng người làm việc của Trung tâm do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ và trong tổng số người làm việc của Sở Tài nguyên và Môi trường được Ủy ban nhân dân Thành phố giao hàng năm.

 

3. Chức năng và nhiệm vụ:

 

Xây dựng kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được các cấp thẩm quyền phê duyệt.

 

Tổ chức xây dựng và quản lý vận hành khai thác hệ thống cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường Thành phố theo phân công của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Chủ trì tổ chức và phối hợp với các đơn vị thực hiện các chương trình, đề án, dự án, nhiệm vụ chuyên môn về xây dựng Chính phủ điện tử (tin học hóa quản lý hành chính, cung cấp dịch vụ hành chính công,…); tổ chức các hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên môi trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; hướng dẫn, giám sát, quản lý các hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu và các phần mềm chuyên ngành.

 

Xây dựng, triển khai chương trình ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường; quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử, thư viện điện tử và các ứng dụng Web khác đảm bảo việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Quản lý, lưu trữ và tổ chức cung cấp dịch vụ, thu phí khai thác về thông tin, tư liệu tổng hợp về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

 

Thẩm định, thẩm tra, kiểm tra và tham gia các dự án về công nghệ thông tin hoặc có liên quan đến công nghệ thông tin, các phần mềm chuyên ngành và cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức và chuyển giao các ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng chuyên ngành cho cơ sở và các đối tượng sử dụng theo kế hoạch và chương trình được duyệt.

 

Tổ chức xây dựng, nghiên cứu khoa học và thực hiện các chương trình, đề tài khoa học, đề án về công nghệ thông tin, tư liệu, dữ liệu về tài nguyên và môi trường theo phân công của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

Chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Sở tài nguyên và Môi trường và các tổ chức liên quan thực hiện công tác bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường; phối hợp với các tổ chức liên quan thực hiện việc kết nối, liên thông trao đổi dữ liệu giữa các hệ thống thông tin ngành tài nguyên và môi trường với các hệ thống thông tin khác trên địa bàn Thành phố và thuộc các cơ quan trng ương theo quy định của pháp luật.

 

Tham gia phối hợp với các tổ chức liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công nghệ thông tin và thực hiện các chương trình ứng dụng, phát triển triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn Thành phố.

 

Thực hiện dịch vụ tư vấn về công nghệ thông tin, giám sát thi công các dự án về công nghệ thông tin; dịch vụ phát triển ứng dụng và xây dựng cơ sở dữ liệu; dịch vụ chuyển giao công nghệ về ứng dụng công nghệ thông tin theo quy định của pháp luật.

 

 

Tổ chức xây dựng, phát hành Bản tin tài nguyên và môi trường, quản lý trang thông tin điện tử (website), cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, cổng thông tin dữ liệu không gian địa lý và các ứng dụng trên nền tảng Web khác.

 

Tổ chức xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống đồng vận hành, tích hợp cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

 

Xây dựng dữ liệu tổng hợp, tích hợp từ các nguồn dữ liệu khác nhau; tổ chức cập nhật dữ liệu về tài nguyên và môi trường theo phân công của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

 

Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng, tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo phân cấp của Sở Tài nguyên và Môi trường và quy định của pháp luật,

 

Thống kê, báo cáo về lĩnh vực công nghệ thông tin và dữ liệu về tài nguyên và môi trường của Sở Tài nguyên và Môi trường

 

 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

 

 

Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường

 

 

 

 

 

 


Số lượt người xem: 4357    
Xem theo ngày Xem theo ngày
Tìm kiếm